Landbruksdirektoratet

Rekordlav nydyrking av jord – det dyrkes også mindre i myr

Del

Ikke siden KOSTRA-rapporteringen startet i 2005 har det vært godkjent så lite areal for nydyrking som i 2023. Også dyrking av myr går kraftig ned.

Nydyrking av jord
Nydyrking av jord Erling Fløistad Nibio

Endelige KOSTRA-tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2023 ble godkjent i underkant av 10000 dekar for nydyrking. Dette er ned fra 2019 som var et toppår, da ble 28 000 dekar nydyrket.

–Det er interessant at nedgangen i areal som er godkjent for nydyrking er såpass stor. For 2023 er arealet nesten 20 000 dekar mindre enn i rekordåret 2019. Det kan være flere grunner til nedgangen, kommenterer seksjonssjef Aud-Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet. Myrdyrkingsforbudet har nok helt klart spilt inn, men det kan også være at nedgangen i omdisponering av dyrka jord betyr at behovet for erstatningsareal er mindre En relativt høy avslagsprosent på nydyrkingssøknader kan også tyde på at natur- og kulturlandskapsverdiene vektes tyngre enn før, sier Krefting.

Forbudet mot dyrking av myr fungerer

Nydyrking av myr ble forbudt i 2020, av hensyn til klima. Forbudet ble gitt med mulighet for kommunen å gi dispensasjon i særlige tilfeller. Tap av produksjonsarealer eller at myr er eneste tilgjengelige dyrkingsressurs, kan være grunner for å få innvilget dispensasjon fra myrdyrkingsforbudet.

Statistikken viser at siden forbudet trådte i kraft i 2020 har dispensasjon til nydyrking av myr gått nedover. I 2023 ble kun 169 dekar myr godkjent for nydyrking. Dette er langt lavere enn de 815 dekarene som ble godkjent i 2021, som var det første året kommunene rapporterte på dette. I 2023 var det omsøkt 691 dekar myr til nydyrking.  Det vil si at det bli gitt avslag på over 60 prosent av myrarealet det ble søkt om.

–Statistikken viser oss at forbudet mot nydyrking av myr har fungert. En svært liten andel av arealet som nå dyrkes opp er myr. Den høye avslagsprosenten, der godt over halvparten av arealet det søkes om blir avslått, viser også at kommunene praktiserer dispensasjonsadgangen på den måten lovgiver har forutsatt, sier Aud-Ingrid Krefting.  

Tabellen viser hvor i landet det nydyrkes:

Fylke

Godkjent nydyrket (dekar)

Hvorav myr

Innlandet                                 

3407

0

Trøndelag                                 

1579

7

Viken og Oslo                             

1136

0

Rogaland                                  

930

17

Nordland                                  

834

8

Vestland                                  

696

41

Agder                                     

423

47

Troms og Finnmark                         

343

49

Vestfold og Telemark                      

326

0

Møre og Romsdal                           

273

0

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nydyrking av jord
Nydyrking av jord
Last ned bilde
Tillatt nydyrking 2008 til 2023
Tillatt nydyrking 2008 til 2023
Last ned bilde

Om oss

Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien.

Følg pressemeldinger fra Landbruksdirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruksdirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruksdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye