Avinor og Luftfartstilsynet møtte representanter for regionale null- og lavutslippsinitiativ

Del

[Oslo 13. juni 2024] I anledning arbeidet med etablering av Norge som internasjonal testarena for null- og lavutslipps luftfartøy, inviterte Avinor og Luftfartstilsynet i dag representanter for en rekke lokale og regionale initiativ til møte for å orientere om testarena og dele informasjon om de ulike initiativene.

En samlet forsamling lyttet interessert når Ketil Solvik-Olsen holdt sitt innlegg. Foto: Avinor.
En samlet forsamling lyttet interessert når Ketil Solvik-Olsen holdt sitt innlegg. Foto: Avinor.

– Det er helt essensielt med regionalt engasjement for å få med hele økosystemet. Bare slik kan vi bygge verdikjeder rundt null- og lavutslippsluftfart og skape lokal, regional, og nasjonal verdi. Samtidig er vi helt avhengige av å kanalisere dialogen med operatører og flyselskaper gjennom den strukturen som er etablert gjennom testarena for å sikre at vi fremstår helhetlige og koordinerte på vegne av hele Norge, sier Karianne Helland Strand, konserndirektør for bærekraft, konsept- og infrastrukturutvikling i Avinor.

– Vi promoterer Norge som internasjonal testarena, ikke enkeltlokasjoner eller –regioner. Det at vi kan tilby et helt nettverk av lufthavner for testing og demonstrasjon, gjør at vi er i stand til å møte ulike behov hos markedsaktørene innenfor ett og samme koordinerte system, med én lufthavnoperatør og én regulator. Det er unikt, sier Inger-Hilde Wigen, strategidirektør i Luftfartstilsynet.

– I en gjennomregulert sektor som luftfarten, er det viktig at Luftfartstilsynet bidrar til sikker utprøving og innfasing av nye teknologier. Det inkluderer samarbeid med EUs luftfartsmyndighet EASA, hvor vi sammen med produsenter og operatører vil utvikle en unik regulatorisk sandkasse for mer effektiv og bredere læring og kunnskapsformidling, sier Wigen.

Initiativene spenner over hele Norge
Grønn omstilling i luftfarten kan bidra til norsk næringsutvikling, blant annet gjennom å skape nye forretningsområder på områder hvor norsk leverandørindustri besitter verdifull kompetanse, som batterielektriske fremdriftssystemer, ladeinfrastruktur og hydrogenteknologi. Denne kompetansen vil også være av stor betydning for den globale luftfartsindustrien.

De ulike lokale og regionale initiativene spenner fra Kristiansand i sør, via Stavanger, Bergen, Røros, Trondheim, Bodø og Lofoten til Tromsø i nord, med ulike tilnærminger og fokusområder. Felles for dem alle er en ambisjon om å være med på å drive omstillingen til null- og lavutslippsluftfart i Norge videre gjennom å kapitalisere på regionenes kompetanse og kapasitet innenfor relevante næringsområder, som kraftproduksjon, prosessindustri, teknologi og forskning.

– Konkrete geografiske lokasjoner for etablering av testfasiliteter vil bli besluttet i dialog med markedsaktører, basert på deres behov, samt vurderinger av teknologisk modenhet. Interesserte produsenter og operatører må kunne fremlegge operasjonskonsept og svare ut forhåndsdefinerte kvalifikasjonskriterier. Vi er godt i gang med markedsdialogen, og sikter mot å være i gang med testing i løpet av 2025, sier Karianne Helland Strand.

Nøkkelord

Kontakter

Pressetelefon (ikke SMS)Kun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Ketil Solvik-Olsen var en av dagens innledere. Foto: Avinor.
Ketil Solvik-Olsen var en av dagens innledere. Foto: Avinor.
Last ned bilde

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye