Eviny

Lyse og Eviny styrker samarbeidet på telekom

Del

Lyse og Eviny har siden 2007 samarbeidet om telekom i privatmarkedet. Nå utvider selskapene samarbeidet til også å gjelde bedriftskundene.

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse og konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny er enige om en styrking av telekomsatsingen i Bergens-regionen. (Foto: Andreas Veggeland)
Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse og konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny er enige om en styrking av telekomsatsingen i Bergens-regionen. (Foto: Andreas Veggeland)

Samarbeidet skal gi bedre utnyttelse av fibernettet og legge til rette for utvikling av flere nye og innovative tjenester.

– Et tettere samarbeid vil gi oss stordriftsfordeler som er helt avgjørende for å hevde oss i konkurransen fremover. Gjennom en restrukturering av telekom-virksomheten får vi samlet eierskapet til infrastruktur i ett selskap, og ansvar for produktutvikling og kundekontakt samles hos Altibox, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny.

Med fibernett som nærmer seg ferdig utbygd, er det naturlig at aktørene i det norske bredbåndsmarkedet finner sammen for å sikre økt konkurransekraft og rask produkt- og tjenesteutvikling.

– Vi har, gjennom flere år, greid å ta store markedsandeler og skape gode kundeopplevelser for privatkunder i Bergens-området. Nå gjør vi noen justeringer for å vokse enda mer, både i privat- og bedriftsmarkedet i regionen, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

Tilgang til nye produkter og tjenester

Lyse og Eviny har hatt et felles eierskap i selskapet Bergen Fiber som leverer Altibox-tjenester i privatmarkedet. Eviny Digital er et heleid selskap av Eviny som leverer egenproduserte fiberløsninger til bedrift, grossist og det offentlige markedet. Begge selskapene opererer i det samme geografiske markedsområdet.

Eviny Digital blir nå et rent infrastrukturselskap (eid 89,9% av Eviny og 10,1% av Lyse), mens Bergen Fiber og Altibox Bedrift blir salgs- og markedsselskapene (heleid av Lyse) i Bergens-regionen. Altibox og Altibox Bedrift blir sentrale produkt- og tjenesteleverandører for både bedrifts- og privatkunder med tjenester som internett/tv, skyløsninger, mobil/5G, sikkerhet og annet innhold.

– Restruktureringen vil styrke satsningen innenfor bedriftsmarkedet med tilgang til en mer fremtidsrettet produktportefølje, inkludert mobile produkter, sier Jørn Hodne, ansvarlig for telekom i Eviny.

Endringene skjer til høsten

109 fast ansatte i Eviny Digital og Bergen Fiber er direkte berørt av restruktureringen. De ansatte vil bli innplassert i selskapene som inngår i den nye strukturen. Lyse vil etablere et felles kontor i Bergen slik at deres selskaper og ansatte i regionen blir lokalisert på samme sted.

Planen er å komme i mål med prosessen før årsskiftet. Før det må også konkurransemyndighetene godkjenne restruktureringen.

Kontaktpersoner:

Jørn Hodne, ansvarlig for telekom i Eviny, mobil 900 21 244
Andreas Veggeland, kommunikasjonssjef tele i Lyse, mobil 982 96 708

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse og konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny er enige om en styrking av telekomsatsingen i Bergens-regionen. (Foto: Andreas Veggeland)
Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse og konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny er enige om en styrking av telekomsatsingen i Bergens-regionen. (Foto: Andreas Veggeland)
Last ned bilde

Om Eviny

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern, og produserer fornybar energi fra 39 vannkraftverk og to vindkraftverk på Vestlandet.

Over 500.000 nordmenn bruker Evinys ladestasjoner for elbil. Eviny leverer ellers fibertjenester og fjernvarmenett, bygger landstrøm til skip, og elektrifiserer havbruk og transportnæringen. Selskapet leverer også løsninger som gjør byggeplasser utslippsfrie, og bygger et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter. Evinys entreprenørselskap prosjekterer, bygger og drifter fibernett og lav- og høyspentanlegg.

Datterselskapet BKK frakter strømmen hjem til 450.000 vestlendinger i 19 kommuner.

Eviny er eid av 17 vestlandskommuner, Statkraft samt to lokale kraft- og elektrisitetslag.

Følg pressemeldinger fra Eviny

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eviny på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eviny

Sogn og Fjordane Holding og Eviny skal utgreie grunnlaget for ein framtidig eigarstruktur i SFE17.6.2024 14:30:00 CEST | Pressemelding

Det komande tiåret vil vere avgjerande for energiomstillinga og den grøne industriveksten på Vestlandet. Energiselskapa vil spele ei avgjerande rolle for regional utvikling med ringverknader som gagnar heile regionen. Derfor har styret i Sogn og Fjordane Holding og styret i Eviny sagt ja til å utgreie grunnlaget for korleis selskapa best mogleg kan møte framtida sitt behov for kraft og nett på Vestlandet. Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal delta i utgreiinga for å ivareta selskapet sine interesser.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye