Miljøstiftelsen Bellona

Blå-grønt fôrsamarbeid

Del

Under konferansen AquaNext i Stavanger ble det i dag annonsert nye samarbeid for bærekraftige fôrråvarer til norsk havbruk og landbruk.  Vi gleder oss til å skape konkrete resultater sammen med framoverlente industriaktører, sier Joakim Hauge, leder av Bellonas bio-program.

Fra venstre: Erik Olav Gracey, global leder for kommersiell bærekraft (Biomar), Mie Bjune Gjeten, fagsjef fôr, bærekraftig innovasjon i (Norsk Kylling), Kjartan Maestad, kommunikasjonssjef (Cargill), Hilde Faaland Schøyen, fagsjef råvarer (Fiskå Mølle), Leif Kjetil Skjæveland, bærekraftsansvarlig (Skretting) og Joakim Hauge, leder, Bellonas bioprogram lanserte blågrønt fôrsamarbeid under AquaNext-konferansen tidligere i dag.  Mowi, Nortura, Polarfeed og Sjømat Norge var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Fra venstre: Erik Olav Gracey, global leder for kommersiell bærekraft (Biomar), Mie Bjune Gjeten, fagsjef fôr, bærekraftig innovasjon i (Norsk Kylling), Kjartan Maestad, kommunikasjonssjef (Cargill), Hilde Faaland Schøyen, fagsjef råvarer (Fiskå Mølle), Leif Kjetil Skjæveland, bærekraftsansvarlig (Skretting) og Joakim Hauge, leder, Bellonas bioprogram lanserte blågrønt fôrsamarbeid under AquaNext-konferansen tidligere i dag. Mowi, Nortura, Polarfeed og Sjømat Norge var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Bellona

Biomar, Cargill, Skretting, Mowi, Polarfeed, Sjømat Norge og Bellona offentliggjør at de viderefører samarbeidsplattformen Råvareløftet for å bidra til oppfyllelse av målene i Samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr som er vedtatt av Stortinget. Samtidig lanseres «Blå-grønt fôr-forum». Her vil Norsk Kylling, Fiskå Mølle og Nortura som sentrale aktører fra norsk landbruk jobbe sammen med partnerne i Råvareløftet for å gi anbefalinger og felles forslag til tiltak overfor Samfunnsoppdraget.

– Gjennom arbeidet i Råvareløftet har vi vist at miljøbevegelse og viktige aktører i matsystemet sammen kan finne gode løsninger som blir lyttet til. Vi er derfor glade for at vi har blitt enige om å videreføre samarbeidet med fiskefôrselskapene i Råvareløftet.  Ekstra gledelig er det at vi får med oss viktige aktører i norsk landbruk i en dialog på tvers av sektorer om konkrete tiltak for et framtidsrettet og bærekraftig norsk matsystem. Vår ambisjon er å være en naturlig dialogpartner for Samfunnsoppdraget for bærekraftige fôr, sier Joakim Hauge i Bellona.

Med det nye Samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr har regjeringen etablert ambisiøse mål om at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder innen 2034, og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemet. Samtidig skal samfunnsoppdraget bidra til å bevare naturmangfold, utvikle en sterk fôringrediensindustri og øke forsyningssikkerheten i Norge.

– Når myndighetene fokuserer på at vi må få enda mer bærekraftig fôr i framtiden, så stiller fiskefôrselskapene opp for å få dette til. Fôrbransjen ønsker å bidra og vil ha en nøkkelrolle for å sikre at Samfunnsoppdraget lykkes. Samtidig er vi avhengige av at det kommer inn aktører i råvareleddet som kan stå for selve produksjonen av de nye råvarene. Vi har kunnskapen om ernæringsbehovene til fisken og dyrene, og vi har kontakten med både matprodusenter og leverandører. Derfor er vi med. Heldigvis er det mange andre enn fiskefôrselskapene som vil få glede av dette, forbrukere, matvarekjedene, fisk- og kjøttprodusentene, råvareleverandørene og selvfølgelig planeten vår, sier Leif Kjetil Skjæveland, samfunnskontakt i Skretting på vegne av fiskefôrselskapene BioMar, Cargill, Mowi, Skretting og Polarfeed.

– Mat er en del av beredskapen vår. Norsk egg og kjøtt bør i størst mulig grad produseres på norske og bærekraftige fôrressurser. Skal vi få det til kreves endringer i matsystemet. For å lykkes må vi forene krefter. Bedrifter, akademikere, NGOer og politikere kan løse det, men det krever samarbeid, sier konserndirektør Kjell S. Rakkenes i Nortura.

–Tettere samarbeid på tvers av sektorene er helt avgjørende for at maten vi produserer blir mer bærekraftig. Både for havbruksnæringen og for kyllingproduksjon er klimafotavtrykket til fôret vi bruker en stor utfordring. Så mye som 70 prosent av klimafotavtrykket vårt kommer fra fôret. Med dette samarbeidet kan vi sette en helt annen fart på arbeidet med å ta i bruk mer bærekraftige fôrråvarer, og vi ser frem til samarbeidet mellom blå og grønn næring, sier Mie Bjune Gjeten, fagsjef Fôr i Norsk Kylling, på vegne av landbruksaktørene Norsk Kylling og Fiskå Mølle.

Partnerne har identifisert tre temaer som spesielt viktig i det videre samarbeidet:

  • Industrialiseringen som vil være nødvendig for å fase inn nye råvarer i relevante volum
  • Reelle klimakutt og miljøforbedringer fra fôrråvarer, uavhengig av opprinnelsesland samtidig som fiskens og dyras ernæringsmessige behov blir ivaretatt
  • Rammevilkår som gir fôrindustrien gode forutsetninger til å levere på prioriterte samfunnsmål, inkludert tilgang til nødvendige bioressurser og energi

Faktaboks: Råvareløftet:

I desember 2020 ble samarbeidsplattformen Råvareløftet opprettet for å sette fart på innfasing av nye og bærekraftige råmaterialer til fiskefôr. November 2022 presenterte Råvareløftet sitt veikart og barrierestudier for nye fôrråvarer i rapporten: “Hva skal laksen spise?” Mer enn 100 eksperter har bidratt inn i rapporten som har over 130 forslag til tiltak som samlet kan skape store volum av fôrråvarer og bærekraftgevinster på kort tid. Partene vil fremover fokusere på prioritering og implementering av de foreslåtte tiltak.

Les mer her: Hva skal laksen spise

Kontaktinfo:

Miljøstiftelsen Bellona: Joakim Hauge, Leder, Bellonas bioprogram: 408 56 190 | joakim@bellona.no

Biomar: Erik Olav Gracey, Global leder for kommersiell bærekraft i Biomar | erigr@biomar.com

Cargill: Kjartan Maestad, kommunikasjonssjef i Cargill | kjartan_maestad@cargill.com

Skretting: Leif Kjetil Skjæveland, bærekraftsansvarlig i Skretting | leif.kjetil.skjaeveland@skretting.com

Mowi: Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør i MOWI | Ola.Helge.Hjetland@mowi.com

Polarfeed: Thomas Pettersen, administrerende direktør. | Thomas.pettersen@polarfeed.no

Sjømat Norge: Kristin Langeland, direktør kommunikasjon og næringspolitikk | kril@sjomatnorge.no

Norsk kylling: Mie Bjune Gjeten, Fagsjef fôr, bærekraftig innovasjon | mie.gjeten@norsk-kylling.no

Fiskå Mølle: Hilde Faaland Schøyen, fagsjef råvarer | hilde.schoyen@fiska.no

Nortura: Per Berg, direktør FoU og nyskaping | per.berg@nortura.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra venstre: Erik Olav Gracey, global leder for kommersiell bærekraft (Biomar), Mie Bjune Gjeten, fagsjef fôr, bærekraftig innovasjon i (Norsk Kylling), Kjartan Maestad, kommunikasjonssjef (Cargill), Hilde Faaland Schøyen, fagsjef råvarer (Fiskå Mølle), Leif Kjetil Skjæveland, bærekraftsansvarlig (Skretting) og Joakim Hauge, leder, Bellonas bioprogram lanserte blågrønt fôrsamarbeid under AquaNext-konferansen tidligere i dag.  Mowi, Nortura, Polarfeed og Sjømat Norge var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Fra venstre: Erik Olav Gracey, global leder for kommersiell bærekraft (Biomar), Mie Bjune Gjeten, fagsjef fôr, bærekraftig innovasjon i (Norsk Kylling), Kjartan Maestad, kommunikasjonssjef (Cargill), Hilde Faaland Schøyen, fagsjef råvarer (Fiskå Mølle), Leif Kjetil Skjæveland, bærekraftsansvarlig (Skretting) og Joakim Hauge, leder, Bellonas bioprogram lanserte blågrønt fôrsamarbeid under AquaNext-konferansen tidligere i dag. Mowi, Nortura, Polarfeed og Sjømat Norge var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig, ideell stiftelse som arbeider med å løse verdens klima- og miljøproblemer. Bellonas tilnærming er teknologioptimistisk og basert på systemtenkning, med mål om å utvikle og fremme løsninger for politikere, offentlig forvaltning og næringsliv. Stiftelsen ble grunnlagt i 1986 og har i dag ca. 60 medarbeidere – deriblant ingeniører, statsvitere, økonomer, biologer, jurister og journalister – fordelt på våre kontorer i Oslo, Brussel, Vilnius og Berlin.

Følg pressemeldinger fra Miljøstiftelsen Bellona

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljøstiftelsen Bellona på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljøstiftelsen Bellona

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye