NAF

Tre av fire mener veivedlikehold er viktigst for trafikksikkerheten

Del

Hele 74 prosent oppgir at bedre vedlikehold av veiene er det viktigste tiltaket for trafikksikkerheten, viser en ny undersøkelse. NAF mener vedlikehold av veiene må styrkes kraftig i Nasjonal transportplan.

Hele tre av fire mener bedre vedlikehold av veiene vil øke trafikksikkerheten
Hele tre av fire mener bedre vedlikehold av veiene vil øke trafikksikkerheten NAF

Bedre vedlikehold av veiene, flere gang- og sykkelveier og flere veier med midtdeler er de tiltakene flest peker på i en fersk undersøkelse om trygge hverdagsreiser. Undersøkelsen er utført av Norstat for NAF.

– Folk er klokkeklare på at veivedlikeholdet må styrkes. Vi har høye forventninger til at det blir en kraftig økning av vedlikeholdsmidlene til fylkesveiene framover, sier Handagard.

Ikke klart hvor stor satsningen på vedlikehold i blir 

Kravet kommer samtidig som flere partier på Stortinget har samlet seg om å gå inn for å øke pengene som går til fylkesveiene i Nasjonal transportplan. Det er på disse veiene behovet for vedlikehold er klart størst. Det vil koste mer enn 100 milliarder kroner å fjerne forfallet på fylkesveiene. Men det er foreløpig ikke klart hvor mye penger politikerne vil sette av.

– Både vedlikehold og flere veier med midtdeler er viktig for trafikksikkerheten. Vi venter at partiene som har gått inn for en økning av penger til vedlikehold av fylkesveiene legger kraft inn i satsningen slik at forfallet kan fjernes, sier hun.

Færre krever økt standard på motorveiene

Undersøkelsen viser at det er færre som vil heve standarden på motorveiene enn som etterspør fortau eller gang- og sykkelveier. Det viser at de utbyggingene av hovedveiene som er gjort til nå møter folks behov, mener NAF.

– Mange av de mest ulykkesutsatte og høyt trafikkerte strekningene er nå fullført til en god standard. Selvsagt kan ikke utbygging av nye motorveier stoppe opp. Men vi mener den satsingen på mer fornying og utbedring av eksisterende vei som regjeringen legger opp til i Nasjonal transportplan, kan gi mer for pengene og føre til at flere veier fullføres til en god standard, sier Handagard.

NAF er derfor tydelig på at politikerne bør sikre at denne dreiningen ikke forsvinner når Nasjonal transportplan behandles i Stortinget.

Bakgrunn:

Hvilke tiltak innenfor samferdsel er viktigst for at du skal ha en trygg hverdagsreise i fremtiden?

TOTAL

Bedre vedlikehold av veiene

74%

Flere veier med midtdeler

36%

Høyere veistandard på motorveiene

28%

Lavere fartsgrenser

11%

Flere gang- og sykkelveier

37%

Fortau på flere strekninger

30%

Mer bruk av teknologi og datastyring av kjøretøy

11%

Undersøkelsen er utført av Norstat for NAF i mars i år. 2001 personer er spurt, og undersøkelsen er landsrepresentativt vektet.

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 67 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye