Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Sea1 Offshore er best på lærlinger

Del

Sea1 Offshore, tidligere Siem Offshore, er Norges beste rederi på å ta imot og lære opp unge sjøfolk. Utmerkelsen kommer fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse som består av representanter fra hele maritim næring.

Årets maritime lærebedrift 2023 er Sea1 Offshore, her ved lærling Samuel Lamark og Tore Lillestø, Chief Operations Officer. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss overrakte prisen ombord på Christian Radich.
Årets maritime lærebedrift 2023 er Sea1 Offshore, her ved lærling Samuel Lamark og Tore Lillestø, Chief Operations Officer. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss overrakte prisen ombord på Christian Radich.

– Vi har gjennom mange år jobbet målrettet for å bidra til rekruttering og opplæring av norske sjøfolk. Utmerkelsen viser at vi har gjort mye riktig. Antall lærlinger hos oss har økt jevnt og trutt, og i dag går 14 unge menn og kvinner i lære på våre skip, sier Tore Lillestø, Chief Operations Officer i Sea1 Offshore. 

Hvert år deles prisen «Årets Maritime Lærebedrift» ut til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket. Prisen ble delt ut av fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss ombord på Christian Radich.  

– Jeg er glad for at vi har bedrifter som bidrar til at vi har sjøfolk i verdensklasse, og dermed mer konkurransekraft i en av Norges viktigste næringer. Sea1 Offshores satsing på lærlinger og lettmatroser er viktig for rekruttering til næringa. Rederiets samarbeid med Christian Radichs Windjammer lettmatrosprogram bidrar til å løfte ungdom fra utenforskap til sjømannskap. Dette er en verdig vinner, og jeg gratulerer så mye, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. 

Gjennom Christian Radichs Windjammer-program tar Sea1 Offshore imot unge i alderen 16 - 25 år som står utenfor utdanning, opplæring eller skole, og gir dem praktisk opplæring som lettmatroser. Rederiet tar også imot kadetter fra fagskolene som ønsker å utdanne seg til styrmenn og maskinister. Totalt har selskapet over 20 aktive opplæringsstillinger. Lillestø forteller at de samarbeider med videregående skoler og inviterer til elevbesøk på skipene.  

– Det handler om å gjøre ungdommene nysgjerrige på yrkeslivet til sjøs og åpne øynene deres for de mulighetene som finnes her. Å bidra til å sikre rekrutteringen til den maritime næringen er et samfunnsansvar for alle aktører i bransjen, sier Lillestø. 

Sea1 Offshore bestreber seg på å rekruttere fra hele landet. I vinter var flere skoleelever fra maritime skoler og linjer utplassert ombord på deres skip. Flere av disse elevene vil begynne som lærlinger i rederiet etter at de avslutter skolen i slutten av juni. 

Samuel Lamark har vært lærling i rederiet i to år, og skal fortsette som matros når lærlingperioden er over.  
– Jeg stortrives her. Vi lever tett på hverandre, og det føles like nært med kollegaene som med familie og venner hjemme. Kollegaene mine er utrolig dyktige og flinke til å dele sin kunnskap. Jeg lærer noe nytt hver dag, sier Lamark.  

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, som står bak prisen, legger vekt på at rederiet bidrar til å løfte matrosyrket og at de også satser på ungdom som står utenfor arbeidslivet. De trekker fram at det er viktig for fremtiden til skipsnasjonen Norge at rederiene gjør en innsats for å tiltrekke seg lærlinger.  

– Norge er verdens femte største skipsfartsnasjon målt i flåteverdi. Over 20 000 norske sjøfolk jobber på norskkontrollerte fartøy, og vi trenger enda flere. Da er det utrolig viktig å ha rederier som går foran og bidrar til opplæringen på denne måten, sier Line Heimstad, styreleder i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. 

Følgende rederier har tidligere mottatt prisen: 

 • 2022: Solstad Offshore 

 • 2021: Frøy ASA 

 • 2020: Odfjell SE 

 • 2019: Color Line 

 • 2018: Golden Energy Offshore 

 • 2017: Egil Ulvan Rederi 

 • 2016: Fjord1 

 • 2015: Island offshore 

 • 2014: Simon Møkster 

 • 2013: Hurtigruten 

Fakta om maritim næring i Norge:   

 • Målt i flåteverdi er Norge verdens femte største skipsfartsnasjon. 

 • Maritim næring består av rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft spredt langs hele kysten. 

 • I 2023 sysselsatte maritim næring 88 600 personer i Norge og skapte verdier for til sammen 211 mrd. kroner.  

 • Om lag 20 000 norske sjøfolk jobber på norskkontrollerte fartøy. 

 • Innenfor de maritime fagene kan man ta læretid som matros, skipsmotormekaniker eller maritim elektriker. Man kan også være maritim lærling med fagene  kokk, konditorservitør og   reiselivsmedarbeider. Det er i dag 2061 maritime lærlinger i Norge.  

 • I tillegg tar rederiene inn imot kadetter fra fagskolene som trenger praksis for å utdanne seg til styrmenn og maskinister. I dag utgjør de 429 personer.  

Nøkkelord

Kontakter

Tore LillestøChief Operations OfficerSea1 Offshore

Tel:990 21 180

Hege Ajer PettersonDaglig lederStiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Tel:930 29 871

Bilder

Tore Lillestø i Sea1 Offshore mottok prisen Årets Maritime Lærebedrift fra fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.
Tore Lillestø i Sea1 Offshore mottok prisen Årets Maritime Lærebedrift fra fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.
Last ned bilde
Rederiet vant prisen blant annet for sitt samarbeid med Windjammer-programmet på Christian Radich, som jobber med å løfte ungdom fra utenforskap til sjømannskap gjennom å gi dem lettmatrosutdanning.
Rederiet vant prisen blant annet for sitt samarbeid med Windjammer-programmet på Christian Radich, som jobber med å løfte ungdom fra utenforskap til sjømannskap gjennom å gi dem lettmatrosutdanning.
Last ned bilde

Om prisen Årets Maritime Lærebedrift

Prisen «Årets Maritime Lærebedrift» deles ut til et rederi basert på en vurdering av følgende kriterier: Antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten, innsats for næringen utover egen bedrifts interesse, tiltak for kvalitet i opplæringen og tiltak for mangfold i rekrutteringen.  

Om Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Hovedoppgaven er å bidra til at antallet opplæringsplasser om bord er tilstrekkelig og i samsvar med næringens og samfunnets behov. I samarbeid med andre aktører i den maritime klyngen skal SNMK bistå både ungdom som ønsker en maritim karriere og rederier som ønsker kvalifisert personell. 

Styret i Stiftelsen består av representanter oppnevnt av Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart, Kystrederiene, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Sjøfartsdirektoratet. Norges Rederiforbund er sekretariat for Stiftelsen. 

Følg pressemeldinger fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye