Kystverket

Nesten 77 millioner til kommunale fiskerihavntiltak

Del

Gjennom tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak gir Kystverket nå 12 nye prosjekt, i fylkene Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark, tilsagn på til sammen nesten 77 millioner kroner til tiltak som skal gi bedre kommunale fiskerihavner.

Denne tilskuddsordningen har gjennom mange år satt kommunene i stand til å bygge ut eller forbedre fiskerihavnene langs kysten. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. De kommunale fiskerihavnetiltakene er svært viktige tiltak for å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene.

– Gode fiskerihavner er viktige for å få en mer effektiv og sikker sjøvei, og bidrar til å sikre videre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn. Regjeringen prioriterer kommunale fiskerihavner fordi vi vet at det er viktig for lokal og regional utvikling og økonomisk vekst, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Alle kystkommuner med fiskerihavner, eller med planer om etablering av fiskerihavner, er i målgruppen for tilskuddsordningen.

– Tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak skal være med på å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og også bidra til å skape ny næringsaktivitet. Den er et effektivt virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig delfinansiering og støtte. Vi har også i denne runden mottatt mange gode søknader og opplever at interessen og oppslutningen om ordningen fortsatt er svært stor, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Kystverket mottok totalt 20 søknader, på til sammen 153 millioner kroner, innen søknadsfristen 1. mars 2024. Etter grundige vurderinger får nå 12 av prosjektene tilsagn om midler på til sammen nesten 77 millioner kroner. Prosjektene skal være ferdig innen 30 november 2025.

Oversikt over tilsagn i juni 2024. Tall i kroner eks. mva.

Fylke

Kommune

Prosjekt

Type prosjekt

Totalkostnad

Tilsagn

Finnmark

Nordkapp

Skarsvåg

Flytebrygge

9 175 000

4 587 500

Finnmark

Porsanger

Hamnbukt

Flytebrygge

828 531

414 266

Finnmark

Hasvik

Hasvik

Fast kai

3 626 250

1 813 125

Finnmark

Lebesby

Dyfjord

Flytebrygge

5 100 000

2 550 000

Finnmark

Gamvik

Gamvik

Flytebrygge

6 561 371

3 280 686

Finnmark

Hammerfest

Kvalsund

Flytebrygge

5 600 000

2 800 000

Troms

Skjervøy

Stussnes

Flytebrygge

10 400 000

5 200 000

Møre og Romsdal

Ulstein

Ulsteinvik

Fast kai

2 000 000

1 000 000

Møre og Romsdal

Giske

Gjøsund

Fast kai

23 710 500

11 855 250

Vestland

Bømlo

Langevåg

Fast kai

44 990 000

 22 495 000

Rogaland

Karmøy

Husøy

Fast kai

38 836 688

19 418 344

Rogaland

Karmøy

Skudeneshavn

Fast kai

2 681 391

1 340 695

Totalsum

153 509 732

76 754 866

Nøkkelord

Om Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

Kronikk: «No easy day» – Kystverket i totalforsvaret4.7.2024 10:25:04 CEST | Pressemelding

Frå vår fredelege plett i nord observerer vi på litt avstand eit auka press mot demokratiske verdiar, og at den alminnelege rettssikkerheita vert utfordra. Vi ser tendensar til at tradisjonelle grenser mellom fred, krise og krig er meir uklare, og at oppfatninga av kva som er legitime og illegitime mål er i spel. Likeins kan ein sjå døme på at skiljelinjene mellom sivil og militær aktivitet er mindre tydeleg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye