Eiendom Norge

Nytt styre valgt i Eiendom Norge

Del

På Eiendom Norges generalforsamling 12. juni 2024 ble nytt styre valgt.

Gjenvalgt: Nestleder Martin A. Kiligitto og styreleder i Eiendom Norge, Grethe W. Meier under årets Eiendom Norge-konferanse. Foto: Kilian Munch
Gjenvalgt: Nestleder Martin A. Kiligitto og styreleder i Eiendom Norge, Grethe W. Meier under årets Eiendom Norge-konferanse. Foto: Kilian Munch

Admininstrerende direktør Grethe W. Meier fra Privatmegleren ble gjenvalgt som styreleder.

Meier har vært styreleder i foreningen siden 2017.

- Eiendom Norge jobber med mange viktige bolig- og bransjepolitiske saker for forbrukerne, eiendomsmeglingsbransjen og myndighetene. Organisasjonen har en sentral rolle i det norske samfunnet gjennom utgi boligprisstatistikken, samt delta i det politiske ordskiftet, sier styreleder Grethe W. Meier.

- Det siste året har Eiendom Norge hatt en sentral rolle i debatten om boligbyggekrisen, utlånsforskriften og virkemidler for å forebygge økonomisk kriminalitet, hvor våre synspunkter også fikk fullt gjennomslag.

 - Organisasjonen har også de siste årene bidratt til store effektivitetsgevinster for samfunnet og bransjen gjennom prosjektet Digital bolighandel med myndighetene og finansnæringen, og som også har mottatt nasjonal og internasjonal anerkjennelse, sier Meier.

Eiendom Norges styre velges for et år av gangen. I år ble det en endring i styret. Administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen ble stemt inn.

Administrerende direktør i Nordvik Eiendomsmegling, Martin Kiligitto er gjenvalgt som nestleder.

Styret består av ti medlemmer som hver representerer et medlemsforetak. De syv største foretakene har automatisk plass. De øvrige tre plassene velges utfra hensyn som geografi, bransjens mangfold med mer.

  • Grethe W. Meier, Privatmegleren (Leder)
  • Martin Kiligitto, Nordvik Eiendomsmegling (Nestleder) 
  • Kristin Amundsen, Eiendomsmegler 1 (Styremedlem)
  • Renate Sørestrand-Hansen, DNB Eiendom (Styremedlem)
  • Karsten Onsrud, Aktiv Eiendomsmegling (Styremedlem)
  • Stian Kløfta, Eiendomsmegler Krogsveen (Styremedlem)
  • Hedda Ulvness, Eie Eiendomsmegling (Styremedlem)
  • Stian Carlsen, Utleiemegleren (Styremedlem)
  • Fredrik Giske-Nesslin, Eiendomsmegler Vest (Styremedlem)
  • Øyvind Aasen, Sørmegleren (Styremedlem) 

Kontakter

Om Eiendom Norge

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge.

Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye