Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og havministeren i Japan og Sør-Korea

Del

- Viktig å ha dialog og være til stede for å beholde og styrke Norges posisjon, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og Sør-Koreas fiskeri- og havminister, Do-Hyung Kang.
Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss og Sør-Koreas fiskeri- og havminister, Do-Hyung Kang. Foto: NFD

Fiskeri- og havministeren har vært i Japan og Sør-Korea for å møte næringsliv og ministerkolleger. Besøket handlet om å fremme norske sjømatinteresser, både med tanke på fremtidige investeringer i Norge og for å skape økt forståelse for norske importutfordringer.

Det handlet også om potensial for å øke eksport av varer og tjenester tilknyttet maritim sektor. Fiskeri- og havministeren har hatt fire ministermøter, og en rekke næringslivsmøter og pressemøter.

- Det har vært gode møter. Sør-Korea og Japan er svært viktige markeder for Norge, både innen sjømat og maritime næringer. Det er derfor viktig med tilstedeværelse og dialog for å beholde og styrke vår posisjon og skape flere muligheter for norsk næringsliv, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Reisen til Japan fant sted nøyaktig seks måneder etter at statsminister Jonas Gahr Støre og den japanske statsministeren, Fumio Kishida, signerte en felleserklæring om et strategisk partnerskap mellom landene. Partnerskapet skal bidra til økt samarbeid på en rekke områder, blant annet sjømathandel og grønn skipsfart.

I Sør-Korea undertegnet fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss en samarbeidsavtale med om sjømat med Sør-Koreas fiskeri- og havminister, Do-Hyung Kang.

Tydelig om toll på makrell
De fleste nordmenn er kjent med norsk laks som en eksportsuksess og et populært produkt i mange land. Men ikke alle vet at norsk makrell er svært ettertraktet i utlandet, og særlig i Japan og Sør-Korea. Norsk makrell møter imidlertid toll ved import som gjør norsk makrell dyrere enn makrell fra andre land, som Storbritannia og EU. Fiskeri- og havministeren var tydelig i møter både i Sør-Korea og Japan.

– Japan og Sør-Korea er våre viktigste markeder for makrell. Utfordringen er at norsk makrell fortsatt møter toll, mens makrell fra land som Storbritannia og EU vil få nulltoll gjennom deres handelsavtaler.  Jeg tok derfor opp ønsket om forbedret markedsadgang for norsk makrell i alle relevante politiske møter, sier fiskeri- og havministeren.

Norge har en frihandelsavtale med Sør-Korea gjennom EFTA. Norge har så langt ikke en slik avtale med Japan.

- Japan ønsker blant annet å beskytte egne fiskere, men japanske fiskere klarer ikke å dekke behovet til makrellspisende japanere hverken på kvantitet eller kvalitet. De er derfor avhengig av import, og da ønsker vi selvfølgelig at de skal fortsette å velge norsk makrell, sier Sivertsen Næss.

– Japan kjøper mye norsk laks, men de har særlig lagt sin elsk på norsk makrell. I fjor kjøpte de mer enn dobbelt så mye norsk makrell som norsk laks i Japan, sier fiskeri- og havministeren.

Maritim sektor, verftsindustri, utvikling og samarbeid

Det er også potensial for økt eksport av varer og tjenester tilknyttet maritim sektor.

– Som noen av verdens største skipsfartsnasjoner er Norge, Sør-Korea og Japan tjent med tettere samarbeid om for eksempel grønn omstilling av skipsfarten, elektrifisering og automatisering av fartøy. Det er også potensial for tettere samarbeid om utviklingen av havvind, hydrogen-, og batteriproduksjon, hvor vi har sammenfallende interesser. Norge har betydelig kompetanse innen utviklingen av offshore vindkraft og hydrogen som er av interesse for både Japan og Sør-Korea, sier fiskeri- og havministeren.

Både Sør-Korea og Norge er store sjøfartsnasjoner som samarbeider tett, for eksempel i FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

- Det er mange norske aktører og leverandører til stede i Sør-Korea og som påvirkes av politikken som føres. Jeg besøkte verdens største verft, Hyundai Heavy Industries, der flere norske rederier får bygget skip og norske utstyrsleverandører har pågående oppdrag, forteller Sivertsen Næss.

– Jeg har blant annet hatt samtaler med mine politiske kollegaer i det som tilsvarer nærings- og fiskeridepartementet i Sør-Korea, der tema som samarbeid om grønn skipsfart, teknologi- og industrihandel og var høyt på agendaen. Et annet tema jeg er opptatt av, og som jeg tok opp i de politiske møtene, er likestilling i maritim næring. Der har vi mye å lære bort, men også en vei å gå hjemme i Norge, sier Sivertsen Næss.

Kontakter

Om oss

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på LinkedIn og Flickr, og regjeringa på X/Twitter og Facebook 

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye