Statens vegvesen

Nå starter bygginga av gang- og sykkelvegen mellom Ås og Hauger bru

Del

Statens vegvesen har tildelt oppdraget til Åge Haverstad AS, som starter bygginga i midten av juni. Gang- og sykkelvegen skal stå ferdig høsten 2025.

Gang- og sykkelvegen som skal bygges mellom Ås og Hauger bru, ligger på myr- og skoggrunn. For å unngå setningsskader når gang- og sykkelvegen er ferdigbygd, har Statens vegvesen forbelastet grunnen med plastsekker fylt med stein. (Foto: Statens vegvesen)
Gang- og sykkelvegen som skal bygges mellom Ås og Hauger bru, ligger på myr- og skoggrunn. For å unngå setningsskader når gang- og sykkelvegen er ferdigbygd, har Statens vegvesen forbelastet grunnen med plastsekker fylt med stein. (Foto: Statens vegvesen)

På den 2,2 kilometer lange strekningen mellom Ås og Hauger bru i Ås kommune skal Statens vegvesen bygge om grusvegen langs jernbanen til fortau, sykkelveg og grussti for løping.

Fortauet blir 1,6 meter bredt, sykkelvegen 2,5 meter bred og grusstien 1 meter bred.

Dagens grusveg blir stengt i hele anleggsperioden for å ivareta sikkerheten for både arbeidere og trafikanter. Alternative ruter for de som går og sykler, blir skiltet.

– Strekningen mellom Ås og Hauger bru er mye brukt av gående og syklende. Vi er glade for at vi nå kommer i gang med å forbedre tilbudet for dem, sier byggeleder Knut Hasle i Statens vegvesen. 

Klart for bygging

Det er krevende grunnforhold med myr og skogbunn der gang- og sykkelvegen skal bygges. For å unngå setningsskader etter at vegen er bygd, forbelastet Statens vegvesen strekningen med store plastsekker fylt med stein sommeren 2023.

Grunnen har nå satt seg tilstrekkelig så byggearbeidene kan begynne.

Entreprenør Åge Haverstad AS rigger seg til neste uke (uke 25) og starter deretter med grunnarbeider.

Høsten 2025 skal fortauet, sykkelvegen og grusstien være klar til bruk.

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Gang- og sykkelvegen som skal bygges mellom Ås og Hauger bru, ligger på myr- og skoggrunn. For å unngå setningsskader når gang- og sykkelvegen er ferdigbygd, har Statens vegvesen forbelastet grunnen med plastsekker fylt med stein. (Foto: Statens vegvesen)
Gang- og sykkelvegen som skal bygges mellom Ås og Hauger bru, ligger på myr- og skoggrunn. For å unngå setningsskader når gang- og sykkelvegen er ferdigbygd, har Statens vegvesen forbelastet grunnen med plastsekker fylt med stein. (Foto: Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye