Nye tall viser rekordmange væpnede konflikter

Del

I fjor var antallet konflikter der stater var innblandet det høyeste siden 1946. De siste tre årene var også de mest voldelige på tretti år, ifølge nye konfliktdata.

Gaza City, 13 May 2024.
Gaza City, 13 May 2024. Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images Do not reuse

2023 var et av de mest voldelige årene siden slutten av den kalde krigen. Et rekordtall på 59 konflikter ble registrert. Året bød likevel ikke bare på dårlige nyheter, ettersom antallet land som opplevde konflikt falt fra 39 til 34.

"Voldsbruken i verden er på et rekordnivå etter den kalde krigen. Tallene viser også at konfliktbildet har blitt stadig mer komplekst, med flere konfliktaktører som opererer innenfor samme land," sa Siri Aas Rustad, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og hovedforfatter av PRIO-rapporten Conflict Trends: A Global Overview.

Rapporten analyserer de globale konflikttrendene i perioden 1946 til 2023. Den skal bistå beslutningstakere og organisasjoner bedre forståelse av konteksten de jobber innenfor. Rapporten benytter data som er innsamlet av Uppsala Conflict Data Program ved Uppsala Universitet.

"Økningen i konflikter der stater er involvert skyldes delvis at Den islamske staten (IS) ekspanderer i Asia, Afrika og Midtøsten. Det er også en økning i andre ikke-statlige aktører som involverer seg i konflikter i flere ulike land, som Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin-gruppen," sa Siri Rustad. "Dette gjør det stadig vanskeligere for for eksempel hjelpeorganisasjoner og andre sivile grupper å manøvrere i konfliktlandskapet."

Tallene viser at antallet dødsfall som følge av kamphandlinger isolert sett falt i fjor, men de siste tre årene er det sammenlagt flere konfliktrelaterte dødsfall enn noen gang de siste tre tiårene. Denne dramatiske økningen i dødsfall som følge av kamphandlinger er drevet av tre konflikter: borgerkrigen i Tigray-regionen i Etiopia, den russiske invasjonen av Ukraina og bombingen av Gaza. I 2023 ble det registrert totalt 122 000 kampdødsfall, med over 71 000 mennesker drept i Ukraina og rundt 23 000 drept i Gaza på mindre enn tre måneder.

Afrika var fortsatt regionen med flest statsbaserte konflikter per år (28), etterfulgt av Asia (17), Midtøsten (10), Europa (3) og Amerika (1). Antallet konflikter i Afrika var nesten fordoblet sammenlignet med for ti år siden, fra 15 i 2013. De siste tre årene har Afrika blitt ramet av mer enn 330 000 dødsfall som følge av kamphandlinger.

Den tidligere nedgangen i antall konflikter i Midtøsten snudde, med en økning fra åtte til ti fra 2022 til 2023. I 2022 ble det registrert litt over 5 000 dødsfall som følge av kamphandlinger i Midtøsten, det laveste siden 2011. I 2023 var antallet nesten 26 000. Det er verdt å merke seg at nesten 23 000 av disse var i Israel og Palestina. Dette viser at selv om voldensnivået i Midtøsten fortsatt er høyt, er det nå drevet av en spesifikk konflikt.

"Tallene fra Midtøsten gir håp om at voldsbruken i komplekse konflikter som den i Syria avtar. På den annen side er det en stadig bekymring at nye ekstremt voldelige konflikter ser ut til å oppstå oftere enn tidligere," sa Siri Aas Rustad.

Mer informasjon / intervju-forespørsler:

• PRIO-rapporten kan lasts ned her: Conflict Trends: A Global Overview, 1946-2023.

• Statistikken fra 2023 fra Uppsala Universitet vil bli publisert i juliutgaven av Journal of Peace Research.

Kontakter

The Peace Research Institute Oslo (PRIO) conducts research on the conditions for peaceful relations between states, groups and people.

Researchers at PRIO seek to understand the processes that bring societies together or split them apart. We explore how conflicts erupt and how they can be resolved; we investigate how different kinds of violence affect people; and we examine how societies tackle crises – and the threat of crisis. We document general trends, seek to understand processes, and inform concrete responses.

PRIO is committed to academic excellence. We aim to develop theoretical insights, refine research methodologies, and communicate our findings widely. We see this academic excellence as paramount to having a meaningful impact on society.

Følg pressemeldinger fra PRIO - Peace Research Institute Oslo

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra PRIO - Peace Research Institute Oslo på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra PRIO - Peace Research Institute Oslo

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye