Glitre Nett

Glitre Nett utvider satsingen på visning av nettkapasitet

Del

Forskningsprosjektet DataArena, som er ledet av Glitre Nett, har siden oppstarten i 2022 jobbet med utvikling av et kapasitetskart for større tilknytninger til strømnettet, eksempelvis ladestasjoner, industri og solparker. Dette gir utbyggere et raskere og bedre beslutningsgrunnlag, og forenkler dermed prosessen for nettilknytning. Nå utvides prosjektperioden med ett år, og prosjektrammen til totalt 27 millioner kroner.

Forskningsprosjektet DataArena, som er ledet av Glitre Nett, har siden oppstarten i 2022 jobbet med utvikling av et kapasitetskart for større tilknytninger til strømnettet. Dette gir utbyggere et raskere og bedre beslutningsgrunnlag, og forenkler dermed prosessen for nettilknytning.
Forskningsprosjektet DataArena, som er ledet av Glitre Nett, har siden oppstarten i 2022 jobbet med utvikling av et kapasitetskart for større tilknytninger til strømnettet. Dette gir utbyggere et raskere og bedre beslutningsgrunnlag, og forenkler dermed prosessen for nettilknytning. Foto: Glitre Nett

− Kartløsningen til DataArena er nylig oppdatert med ny funksjonalitet. Her er det blant annet mulig å legge inn en konkret forespørsel, og få forslag til tilknytningspunkt og grovestimat på anleggskostnader. Dette er helt unikt, og en løsning som ikke har vært presentert i Norge eller internasjonalt tidligere. Kartet viser ledig kapasitet både for produksjon og forbruk. Kartgrunnlaget i prosjektet dekker nå hele forsyningsområdet til Glitre Nett, forteller Per-Oddvar Osland, forskningsleder i Glitre Nett, og prosjektleder for DataArena. Kapasitetskartet og informasjon om prosjektet finnes på dataarena.no.

Mer nettkapasitet
– Når samfunnet skal elektrifiseres i stadig økende grad, er det lett å glemme at strømnettet ikke kan levere nok effekt til at alle kan bygge alt de ønsker hvor de ønsker det. Stor pågang fra utbyggere har ført til lang saksbehandlingstid for tildeling av nettkapasitet samt behov for å bygge mer nett. Som ett av flere tiltak har Glitre Nett sammen med sentrale samfunnsaktører fått tildelt forskningsmidler til prosjektet DataArena som skal utvikle en simuleringstjeneste for å få fortgang i tilknytning av nye kunder, forteller Per-Oddvar Osland.

Raskere og bedre beslutninger
De store gevinstene ved prosjektet ligger i bruk av nytt dataunderlag for raskere og bedre beslutninger for utbygging og forsterking av strømnettet. Samtidig bidrar løsningen til at utbyggerne får bedre oversikt over nettkapasiteten i kraftsystemet, og kan optimalisere lokasjon med tanke på tilknytningskostnader. Data Arena er et såkalt IPN-prosjekt – innovasjonsprosjekt i næringslivet. Dette er innovasjon som skal være nytt og nyttig, og ikke bare forskning. Innovasjonsprosjektet skal føre til fornyelse og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet. Det skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelige

Gode samarbeidspartnere
DataArena prosjektet har en rekke samarbeidspartnere. Nylig ble Business Region Kristiansand og Gjerstad kommune med i prosjektet. Fra før har Glitre Nett fått med seg Fornybar Norge, Agder Kollektivtrafikk (AKT), Arendal Kommune, Agder Fylkeskommune, Arendal Havn og Arendal Næringsforening i prosjektet. I tillegg står Egde Consulting for teknisk utvikling, og Institutt for Energiteknikk være forskningspartner. Norges Forskningsråd har godkjent utvidelse av prosjektet med ett år, slik at prosjektperioden nå går fra 2022 – 2025. Budsjettet for prosjektet er også økt med 6 millioner kroner, og er nå på totalt 27 millioner kroner.

Kontakter

Bilder

Per-Oddvar Osland, forskningsleder i Glitre Nett og prosjektleder for DataArena.
Per-Oddvar Osland, forskningsleder i Glitre Nett og prosjektleder for DataArena.
Last ned bilde
Forskningsprosjektet DataArena, som er ledet av Glitre Nett, har siden oppstarten i 2022 jobbet med utvikling av et kapasitetskart for større tilknytninger til strømnettet. Dette gir utbyggere et raskere og bedre beslutningsgrunnlag, og forenkler dermed prosessen for nettilknytning.
Forskningsprosjektet DataArena, som er ledet av Glitre Nett, har siden oppstarten i 2022 jobbet med utvikling av et kapasitetskart for større tilknytninger til strømnettet. Dette gir utbyggere et raskere og bedre beslutningsgrunnlag, og forenkler dermed prosessen for nettilknytning.
Last ned bilde

Lenker

Om Glitre Nett

Glitre Nett er Norges nest største nettselskap, og sørger hver dag for at mer enn 320.000 nettkunder får strømmen levert. Vi skal sørge for at samfunnet skal fungere, både i dag og i fremtiden. Derfor er moderne teknologi og smarte energiløsninger en viktig del av vår hverdag. Glitre Nett er et resultat av fusjonen mellom Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett. Selskapet har totalt mer enn 30.000 km med strømnett, mer enn 12.000 nettstasjoner, og 133 transformator- og koblingsstasjoner i Agder og i Buskerud. Glitre Nett har vel 370 ansatte , og er et heleid datterselskap i Å Energi.

Følg pressemeldinger fra Glitre Nett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Glitre Nett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Glitre Nett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye