Nærings- og fiskeridepartementet

Auksjon av oppdrettstillatelser holdes 24. juni

Del

Oppdrettere kan fra 6. juni melde seg på auksjon av nye oppdrettstillatelser som blir holdt 24. juni.

Fiskeri- og havministere Marianne Sivertsen Næss.
Fiskeri- og havministere Marianne Sivertsen Næss. Foto: NFD

- Havbruk er en næring med høy verdiskaping som skaper mange arbeidsplasser langs kysten. Regjeringen vil nå tilby vekst i områder hvor miljøsituasjonen er akseptabel. Dette bidrar til økt verdiskaping, eksport og arbeidsplasser i distriktene. Auksjon er en effektiv måte å tildele tillatelser og har historisk sikret store inntekter for stat og kommunesektor, sier fiskeri- og havministere Marianne Sivertsen Næss.

Utforming av auksjonen har vært på høring, og departementet viderefører forslaget fra høringen. I stort innebærer dette at auksjonen utformes som i tidligere tildelingsrunder, men med noen mindre justeringer.

I løpet av tildelingsrunden skal det tilbys inntil seks prosent vekst i produksjonsområder med akseptabel miljøsituasjon. Fiskeridirektoratet har gjennomført første del av tildelingsrunden, hvor en sjettedel av veksten har blitt tilbudt eksisterende aktører mot en fastpris på 170 000 kroner per tonn. Det var god oppslutning i fastpristildelingen, og 2893 tonn produksjonskapasitet ble solgt. Dette utgjør om lag 81 prosent av den tilbudte kapasiteten. De samlede inntektene fra fastpristildelingen var 476 millioner kroner, hvorav 55 prosent går til kommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet. Produksjonskapasitet som ikke ble solgt til fastpris vil tilbys på auksjonen.

Minstepriser

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at minsteprisen i auksjonen blir 170 000 kroner per tonn i alle produksjonsområder.

Videre prosess

Registreringen er nå åpnet og tilgjengelig på Fiskeridirektoratet sine nettsider. Som omtalt i høringen har departementet besluttet å gå bort fra bankgaranti som dokumentasjon på betalingsevne til fordel for en enklere løsning hvor budgivere selv kan oppgi relevant informasjon. Som i restauksjonen i 2023 har Fiskeridirektoratet utarbeidet et skjema som kan brukes til dette formålet. Frist for påmelding er 14. juni.

Fiskeridirektoratet er tilgjengelig for å besvare spørsmål knyttet til auksjonsutformingen, regelverket, og gjennomføringen av auksjonen. Fiskeridirektoratet vil også holde to prøveauksjoner i forkant av auksjonen. Vi anbefaler budgivere å bli med på den første prøveauksjonen, og eventuelt delta på den andre dersom de vurderer at det er behov.

Dato for prøveauksjoner

Første prøveauksjon: 18. juni klokken 09.00.

Andre prøveauksjon: 20. juni klokken 09.00.

Det legges opp til at den enkelte prøveauksjon vil vare om lag 3 timer.

Kontakter

Om oss

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på LinkedIn og Flickr, og regjeringa på X/Twitter og Facebook 

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye