NAF

Viktig styrking av fylkesveiene i NTP-enighet

Del

– NAF har lenge kjempet for mer penger til fylkesveiene og NTP-enigheten er et viktig gjennomslag for økt trafikksikkerhet, for Distrikts-Norge og for alle som i dag kjører på nedslitte, trafikkfarlige fylkesveier. Nå blir det opp til Stortinget å sikre at løftene holdes, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Foto: NAF

Det er ennå ikke tallfestet hvor mye mer opposisjonen vil bruke på fylkesveiene. NAF er tydelig på at pengebruken må betydelig opp fra det forslaget som regjeringen la frem, på 1 milliard de første seks årene og 1,6 milliarder i året de neste seks.

– For kun å stoppe økt forfall trengs det minst 1,5 milliarder i året ut over dagens nivå. Derfor vil vi jobbe videre for å sikre at potten økes kraftig, og at det sikres nok midler hvert eneste år til å få fjernet forfallet, sier Handagard.  – Det er også et tydelig signal at opposisjonen vil beholde dagens ordning med en øremerking av deler av midlene til fylkesvei. Dette er et viktig grep for å sikre at pengene finner veien, sier Handagard.

Mer for pengene

NAF har etterlyst at vi får mer for pengene og at flere veistrekninger oppgraderes. Om enigheten betyr både at flere strekninger kommer inn i første periode i NTP, samtidig som regjeringens satsning på fornying og oppgradering av veinettet videreføres, er det gode nyheter.

– At opposisjonen vil flytte flere prosjekter frem i tid, må ikke gå på bekostning av den viktige dreiningen mot mer vedlikehold og fornying som regjeringen foreslo. Det er et prinsipp vi mener denne enigheten åpner opp for å videreføre, og et viktig grep for å få mer for pengene, sier Handagard.

Kritisk til om NTP kan kalles en helhetlig plan

Selv om NAF er fornøyd med gjennomslaget på fylkesvei, betyr enigheten mellom opposisjonspartiene at det heller ikke denne gangen blir et samlet flertall for en helhetlig plan. Det ble det heller ikke forrige gang NTP ble lagt frem.

– Vi kan ikke ha det slik at samferdselsprosjekter, som tar lang tid å planlegge og gjennomføre, hvert fjerde år blir gjenstand for hestehandel. Å ikke få gjennom en helhetlig NTP kan ikke sies å være annet enn et tilbakeslag for samferdselsministeren, som gikk inn i dette med et mål om en mer realistisk og gjennomførbar plan. Her gjenstår det fortsatt mye, som vi forventer blir tatt tak i til neste gang NTP skal fremmes, sier Handagard.  

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 67 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye