Eiendom Norge

Fullt gjennomslag for Eiendom Norge

Del

- Stortingets justiskomité vil be regjeringen gjennomføre våre forslag for bekjempe økonomisk kriminalitet i bolig- og eiendomshandelen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauridsen.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen med tresleiv i hånden under høring i Justiskomiteén. Foto: Eiendom Norge.
Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen med tresleiv i hånden under høring i Justiskomiteén. Foto: Eiendom Norge. Foto: Eiendom Norge.

- Det er en lettelse at en enstemmig komité nå går inn for å gjøre arbeidet for å avdekke økonomisk kriminalitet lettere og mer effektivt i eiendomsmeglingsbransjen, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

- Norske eiendomsmeglingsforetak og den enkelte eiendomsmegler har opplevd å stå med stort ansvar, men uten verktøy. Vi ble i realiteten sendt ut i krigen med en tresleiv som våpen, sier han.

Tirsdag denne uken avga Justiskomiteén på Stortinget sin innstilling i stortingsmeldingen om å styrke innsatsen for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Les innstillingen her

Fem av syv Eiendom Norge forslag foreslått

Av de syv punktene komiteen foreslår er fem av disse foreslått av Eiendom Norge under høringen om saken.

Komitéen innstiller på følgende:

  • Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med et forslag om å innføre obligatorisk registering av eierskap i fast eiendom.
  • Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med et forslag om å innføre et forbud mot blankoskjøter hvor det vurderes et unntak for utbyggingsprosjekt.
  • Stortinget ber regjeringen om å utrede en plikt til å søke tillatelse til kjøp av visse eiendommer, herunder om det bør være begrensninger i hvem som kan kjøpe eiendom nær viktige militære installasjoner.
  • Stortinget ber regjeringen om å utrede om eiendomsmeklere bør gis tilgang til offentlige databaser, herunder folkeregisteret.

  • Stortinget ber regjeringen om å utrede om eiendomsmeklere bør gis rett til å utveksle informasjon med banker om mistenkelige forhold.

Les Eiendom Norges fulle høringssvar her.

Høyt prioritet i det politiske arbeidet

- Siden høsten 2023 har vi prioritert arbeidet å få bedre virkemidler i kampen mot kriminalitet i bolig- og eiendomsmarkedet, sier Lauridsen.

- Vi har tatt det opp i møte med finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) i november og med statssekretær Sigive Bolstad (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet i mars. Vi har også vært to ganger på høringer i Justiskomitéen på Stortinget, samt tatt opp temaet med flere stortingsrepresentanter, forteller Lauridsen.

De siste månedene har temaet blitt aktualisert i form av en rekke reportasjer og artikler fra TV 2, hvor de blant annet avdekket russiske myndighetspersoners kjøp av hytter ved norske militæranlegg.

Tinglysningsplikt er lett om man fjerner dokumentavgiften

Selv om tresleiven forhåpentligvis er historie, gjenstår fortsatt å løse viktig problemstillinger knyttet til tinglysningsplikt.

- Vi savner unntak fra plikten til å betale dokumentavgift der det er legitime grunner til å ikke betale avgift. I tillegg vil flere unntak enn for utbyggingsprosjekter fra blankoskjøteforbudet også være fornuftig, sier Lauridsen.

- Det enkelste er selvsagt avskaffe dokumentavgiften en gang for alle, slik blant annet IMF og en rekke samfunnsøkonomer har foreslått mange ganger. Dokumentavgiften er som kjent en meget dårlig måte å skattelegge bolig- og eiendom på, fordi det i realiteten er skattelegging av flytting.

- Dokumentavigften står ikke bare i veien for mobilitet i arbeidslivet og boligmarkedet. Den gjør også det mer komplisert å innføre tinglysningsplikt, avslutter Lauridsen.

Kontakter

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Om Eiendom Norge

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge.

Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye