Landkreditt

Bøndene nøyer seg med mini-ferie

Del

Norske bønder gjør ferien svært kort, viser en ny undersøkelse. Nær halvparten nøyer seg med to uker eller mindre.

HAR FÅ FRIDAGER: Norske bønder tar kort ferie, viser en ny undersøkelse. En betydelig andel nøyer seg med én uke. (Foto: Bård Gundersen)
HAR FÅ FRIDAGER: Norske bønder tar kort ferie, viser en ny undersøkelse. En betydelig andel nøyer seg med én uke. (Foto: Bård Gundersen)

23 prosent av bøndene tar vanligvis ut mellom 6 og 10 feriedager i løpet av et år, mens ytterligere 22 prosent bare tar ut inntil fem dager, ifølge en undersøkelse foretatt av Agri Analyse for Landkreditt.

18 prosent svarer at ferien utgjør mellom 11 og 15 dager. I tillegg oppgir én av ti at de unner seg 16 til 20 dager. Kun to av ti bønder tar ut mer ferie enn dette, mens fem prosent krysser av for at de ikke vet eller husker hvor mye tid ferien utgjør.

– At gården også er et hjem og en livsform kan gjøre skillet mellom jobb og ferie mindre klart enn når fritid betyr fysisk fravær fra arbeidsplassen. Likevel gir undersøkelsen et entydig bilde av at avbrekkene fra hverdagen er uhyre korte, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt forsikring.

Hun mener uttaket er lavere enn hva som forbindes med et normalt feriebehov, også for utøvere av selvstendige, frie yrker. Mye jobbing over tid, uten ordentlige hvileperioder, kan øke risikoen for uhell og skader, påpeker Wiig Syvertsen.

Høy skaderisiko

Stor arbeidsbelastning og lite, sammenhengende fri kan gjøre det utfordrende å ta tilstrekkelig hensyn til helse, miljø og sikkerhet, mener Halle Arnes, fagkoordinator HMS i Norsk Landbruksrådgivning.

– Statistisk sett er jordbruket et yrke med høy risiko for skader. En stor andel av uhellene inntrer fra forsommeren og til ut i oktober. Hvis mulighetene til å ta skikkelig ferie er begrenset, er det desto viktigere med hvilepauser og gode rutiner, sier han.

Den farligste delen av økta er fra midt på dagen og utover, når det er krevende å holde konsentrasjonen oppe, ifølge Arnes.

– Heldigvis opplever vi at bevisstheten om HMS har økt blant bøndene de senere årene. Mange har gode rutiner når det gjelder sikringstiltak og bruk av verneutstyr. Men slitasjen som følger av et vedvarende høyt press reduseres best ved å legge opp til mer normal balanse mellom arbeid og fritid.

De yngste tar kortest ferie

Bønder som er 29 år og yngre er overrepresentert blant dem som har kortest ferie, viser den nye undersøkelsen fra Landkreditt.

– Det synes vi er uheldig, og skulle helst sett at en ny generasjon ledet an i motsatt retning. Det ville antakelig også hjulpet på rekrutteringen til yrket, sier Ane Wiig Syvertsen.

Også kvinnelige bønder trekker opp andelen som bare tar en ukes ferie eller mindre i løpet av året.

– Det er en skjevhet som med fordel kan følges opp, i en tid da næringen er opptatt av likestilling og å legge til rette for at yrket som bonde skal kunne kombineres med vanlig familieliv.

Kontakter

Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring, telefon 468 25 576

Line Sollie Karlsen, kommunikasjonsrådgiver i Landkreditt, 924 91 750 / line.sollie.karlsen@landkreditt.no

Bilder

HAR FÅ FRIDAGER: Norske bønder tar kort ferie, viser en ny undersøkelse. En betydelig andel nøyer seg med én uke. (Foto: Bård Gundersen)
HAR FÅ FRIDAGER: Norske bønder tar kort ferie, viser en ny undersøkelse. En betydelig andel nøyer seg med én uke. (Foto: Bård Gundersen)
Last ned bilde
Ane Wiig Syvertsen er administrerende direktør i Landkreditt Forsikring (foto: Bård Gundersen)
Ane Wiig Syvertsen er administrerende direktør i Landkreditt Forsikring (foto: Bård Gundersen)
Last ned bilde

Om Landkreditt

Landkreditt er et solid, mellomstort norsk finanskonsern, som tilbyr de produktene du trenger innen bank, fond, forsikring og eiendomsmegling. Kundene våre befinner seg i både person- og næringslivsmarkedet, hvor landbruk utgjør hovedtyngden.

Våre røtter er i landbruket, og vi er stolte over å være et samvirkeforetak eid av norske bønder. Formålet vårt er å bidra til en bedre økonomi for våre medlemmer og kunder gjennom å tilby gode finansløsninger. Dette formålet står like fjellstøtt nå som ved etableringen av Landkreditt i 1915.

Følg pressemeldinger fra Landkreditt

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Landkreditt på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landkreditt

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye