Streiken trappes opp – dette blir konsekvensen for de reisende

Del

Den pågående streiken blant Politiet og Meteorologisk institutt vil kunne ytterligere påvirke ventetiden i inngående og utgående grensekontroll ved enkelte av Avinors lufthavner.

Det kan fortsatt bli lengre ventetid i grensekontrollen ved Oslo lufthavn, Bergen lufthavn og Stavanger lufthavn.
Det kan fortsatt bli lengre ventetid i grensekontrollen ved Oslo lufthavn, Bergen lufthavn og Stavanger lufthavn. Avinor/Catchlight

Politiet
Fra og med onsdag 5. juni, 2024 er det varslet en opptrapping av den pågående streiken blant statlige ansatte. Det vil bli ytterligere uttak blant Politiet, som bemanner grensekontrollen ved Avinors lufthavner.

Politiet beregner selv 2-3 timers ventetid i grensekontrollen på Oslo lufthavn. Dette vil få konsekvenser for de reisende i form av lengre ventetid gjennom grensekontrollen.

Samtidig økes også uttaket ved Bergen lufthavn.

Passasjerer med destinasjoner utenfor Schengen har de siste dagene fulgt både Politiets og Avinors råd om tidlig oppmøte når man må gjennom grensekontrollen. Dette har medført at køene så langt har blitt avviklet langt under estimert ventetid.

Derfor oppfordres de reisende igjen til å møte opp, og gå gjennom grensekontrollen tidlig, og beregne god tid både på avreise- og hjemreisedag.

Reisende innen Schengen, altså EU og EØS-land, vil ikke bli berørt.

Er du usikker på om din destinasjon er innen Schengen? Sjekk listen over land her:

https://www.udi.no/ord-og-begreper/schengen--schengenomradet/

I tillegg til økt ventetid vil det på alle de nevnte lufthavnene være begrensede muligheter for å få ustedt nødpass, noe som betyr at det er ekstra viktig å huske passet sitt.

Avinor følger situasjonen nøye og vil bistå med informasjon og eventuell køstyring.

Meteorologisk institutt:
Uttaket blant meteorologene vil få ulike konsekvenser for aktørene i norsk luftfart i Sør-Norge. For kommersiell luftfart er det ikke varslet at opptrappingen vil få store operative konsekvenser de nærmeste dagene. Det operative regelverket fra Luftfartstilsynet åpner for å fly selv om enkelte av meteorologitjenestene mangler. Flyselskapene kan operere såfremt de har alternative landingsplasser der slike tjenester er tilgjengelige, og kan innhente værdata fra disse, og dette avgjøres av operatørene selv..

Kontakter

Pressetelefon (ikke SMS)Kun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye