NAF

Dobbelt så mange drepte på fylkesveiene som på riksveiene hittil i år

Del

Ulykkestallene bekymrer NAF. – Det er alvorlig at ulykkestallene er så høye, og at fylkesveiene er spesielt utsatt. Vi frykter at dårlig veistandard øker risikoen, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Ulykkestallene så langt i år bekymrer NAF
Ulykkestallene så langt i år bekymrer NAF NAF

Hittil i år har 38 personer mistet livet i trafikkulykker. På samme tid i fjor var tallet 35, viser tall fra Statens vegvesen. Flertallet av de drepte, 20 personer, omkom i ulykker på fylkesveiene.  De fleste ulykkene med motorsykkel skjer også på fylkesvei.

Forfallet på fylkesveiene må fjernes

NAF mener en kraftig satsning på vedlikehold og utbedring av fylkesveiene er viktig for å få ned ulykkestallene. Riksrevisjonen har tidligere påpekt sammenhengen mellom dårlig veistandard og økt ulykkesrisiko.

– Dette er et kraftig varsko til politikerne som nå sitter og forhandler Nasjonal transportplan. Satsningen på fylkesveiene må styrkes. Vi frykter for flere ulykker og enda dårligere veistandard om ikke pengepotten økes betydelig, sier Handagard.

Stortinget forhandler nå om Nasjonal transportplan (NTP). I forslaget som er til behandling, ligger det inne en satsning på 1 milliard kroner i året de første seks årene og 1,6 milliarder de neste seks. Etter brudd i forhandlingene mellom regjeringen og SV hviler det nå et stort ansvar på Stortinget, mener NAF.

– Stortinget har et stort ansvar for å sikre et flertall som forplikter. Vi trenger bredt forankrede vedtak, ikke minst når det gjelder fylkesveiene. Det må ikke bli slik at NTP fortsatt blir en kamp om enkeltprosjekter og at det løftet som trengs på de mest ulykkesutsatte veiene uteblir, sier Handagard.

Dobbelt så høy risiko

Hun viser til at risikoen for alvorlige ulykker på fylkesveiene i dag er nær dobbelt så høy som på riksveiene. Det kommer frem i en rapport på trafikksikkerhetsutviklingen fra Statens vegvesen. Det vises også til at det er investert betydelig mer i trafikksikkerhet på riksveiene enn på fylkesveiene de siste årene.

– Regjeringen har snakket om å ta vare på veiene vi har i flere år, men har hittil kun økt bevilgningene til vedlikehold av riksvei.  De peker på at fylkene må ta ansvar for fylkesveiene, men da må de settes i stand til det. Det må Stortinget sikre nå, sier Handagard.         

Dårlig fylkesøkonomi

En rapport fra Rådgivende ingeniørers forening (RIF) fra 2023 slår fast at forfallet øker år for år. De beregner at det trengs 1-1,5 milliarder i året bare for å stanse forfallet.

– En milliard i året ikke er nok. Derfor har vi bedt Stortinget både øke den totale potten og å se på om midlene bør tildeles på en måte som gir bedre effekt, sier hun.

I forslaget til NTP er midlene til fylkesveiene ikke øremerket. Fylkene må derfor prioritere innenfor allerede stramme budsjetter. Til sammen sliter fylkene med et etterslep på vedlikehold på over 100 milliarder kroner.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om oss

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 67 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye