Nærings- og fiskeridepartementet

Vil redusere kostnader knyttet til byggeprosjekt for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet

Del

Det nye bygget som skal huse Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, er anslått til å bli vesentlig dyrere enn først antatt. Det vil fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss gjøre noe med.

Det planlegges et nytt bygg for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken i Bergen. Prosjektet er under planlegging og målet er å arbeide frem et riktig og realistisk kostnadsanslag. Foreløpige tall viser at prosjektet ligger an til å bli dyrere enn tidligere antatt. Årsaken er arealøkning, i hovedsak økning i tekniske arealer, og arealer til prosessanlegg for laboratorier og kommunikasjonsarealer som trapper, heiser, korridorer og ganger mellom bygg. I tillegg kommer den generelle markedsutviklingen i byggebransjen og usikkerhet knyttet til tomtekostnader.

Nærings- og fiskeridepartementet er oppdragsgiver og ansvarlig for ressursbruk og utforming av prosjektet. Statsbygg er byggherre og har fått i oppdrag å prioritere behov og omfang for å redusere kostnader.  Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med brukerne.

I tillegg vil Nærings- og fiskeridepartementet be Statsbygg vurdere et redusert omfang av prosjektet i forhold til tidligere definert oppdrag. Her vil Statsbygg se på hvor mye som kan spares ved at ulike funksjoner tas ut av prosjektet, blant annet planlagte laboratorier og hvor mye som kan spares ved å flytte Fiskeridirektoratet til et byggetrinn to, noe som eventuelt vil innebære at Fiskeridirektoratet blir værende i dagens lokaler på Nordnes i Bergen inntil videre.

En viktig del av vurderingene vil være å få avklart hvilke konsekvenser eventuelle kutt i prosjektet vil få for etatenes mulighet til å oppfylle sine samfunnsoppdrag.

- Alle sider av prosjektet må vurderes, slik at vi får realistiske kostnadsanslag som regjering og Storting kan ta stilling til når forprosjektet er ferdig utredet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Kontakter

Om oss

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på LinkedIn og Flickr, og regjeringa på X/Twitter og Facebook 

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye