NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Dette skal du ikke tåle: - Diskriminering på jobben er arbeidsgivers ansvar

Del

NITO-advokat Marianne Kjellsen slår alarm om diskriminering mot ansatte fra kunder, brukere og pasienter.

NITO-advokat Marianne Kjellsen.
NITO-advokat Marianne Kjellsen. NITO/Bjarne Krogstad

En undersøkelse blant medlemmer i NITO viser at så mange som 10 prosent opplever å bli utsatt for diskriminerende uttalelser eller handlinger av kunder, brukere og pasienter på jobben.

Undersøkelsen viser at:

  • En av 10 oppgir å ha blitt utsatt for diskriminerende uttalelser eller handlinger fra kunder, brukere eller pasienter
  • Av disse opplever to tredjedeler diskriminerende uttalelser eller handlinger fra kunder, brukere eller pasienter regelmessig eller ofte
  • De som er mest utsatt, er kvinner, personer mellom 45-54 år og personer ansatt i kommunal sektor. Også ansatte i helsesektoren er utsatt.


- Denne urovekkende statistikken understreker behovet for at arbeidsgivere er sitt ansvar bevisst, og engasjerer seg for å sikre et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, sier NITO-advokaten.

Diskriminering er uakseptabelt

- Diskriminering på jobb er typisk knyttet til seksuell legning, hudfarge, etnisitet, religion og kjønn. Uavhengig av årsak, bør tallene gi en klar marsjordre for arbeidsgiverne til å sette diskriminering fra kunder, brukere eller pasienter på dagsorden, sier Kjellsen.

- Dette skal ikke den enkelte ansatte måtte akseptere eller håndtere alene. Hun forteller at i arbeidslivet gjelder et sterkere vern mot trakassering enn utenfor arbeidslivet.

Arbeidsmiljøloven regulerer mange sider av arbeidsmiljøet, blant annet grunnleggende krav til arbeidsmiljøet. Loven slår fast at det er arbeidsgiveren som har ansvaret for de ansattes arbeidsmiljø.

 - Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at egne ansatte har ett fullt forsvarlig arbeidsmiljø psykisk og fysisk og ikke utsettes for uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Alle arbeidsgivere har et ansvar for å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å hindre diskriminering i sin virksomhet.

- Det er viktig at arbeidsgiverne vurderer hvorvidt deres ansatte har risiko for å bli utsatt for diskriminering eller trakassering, særlig hvis de ansatte møter brukere, kunder eller pasienter i jobben sin.  

Hun påpeker at risikovurdering skal skje i samarbeid med ansatte og deres representanter, som verneombud og tillitsvalgte. Hvis man finner at det er risiko til stede, skal det lages tiltak som reduserer sannsynligheten for at ansatte opplever at kunder, brukere eller pasienter diskriminerer, og tiltak for å redusere belastningene/konsekvensene for den enkelte av å oppleve slike hendelser.

- Mange arbeidsgivere kan bli bedre på dette arbeidet, avslutter NITO-advokaten.

NITO-advokatens fem råd:

  • Rapporter hendelsen umiddelbart til din arbeidsgiver eller tillitsvalgt. Det er viktig at slike hendelser blir dokumentert og tatt hånd om av ansvarlig arbeidsgiver.
  • Sjekk virksomhetens risikovurdering relatert til diskriminerende oppførsel fra tredjeparter. Hvis ingen slik vurdering finnes, krev at det gjennomføres, ved å involvere tillitsvalgt (og arbeidsgiver)
  • Krev klare retningslinjer utad for hvordan kunder, brukere eller pasienter skal oppføre seg. En klar kommunikasjon om at respekt og likebehandling er standard, kan forebygge uønskede situasjoner.
  • Diskuter hvor grensene går for hva ansatte skal tåle og ikke tåle på jobb – og hvordan hendelser man ikke skal tåle, skal håndteres. 
  • Forsøk å fremme en åpen dialog om diskriminering på arbeidsplassen. Det kan redusere følelsen av skam og «utenforskap» som de som opplever denne typen hendelser, kan føle.


Om undersøkelsen

NITOs medlemsundersøkelse ble gjennomført i februar 2024. Den ble sendt ut til 8000 NITO-medlemmer, og ble besvart av 1225 personer. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NITO-advokat Marianne Kjellsen
NITO-advokat Marianne Kjellsen
Last ned bilde

Om NITO

NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad med over 100.000 medlemmer.

Følg pressemeldinger fra NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye