Fortsatt krutt i boligmarkedet

Del

Boligprisene steg med 0,9 prosent i mai 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,6 prosent.

Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 8,2 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 786 495 kroner ved utgangen av mai.

- Boligprisene steg med 0,9 prosent i mai, noe som ga en sterk oppgang på 0,6 prosent sesongjustert. Det er fortsatt krutt i boligmarkedet og så langt i 2024 har boligprisene steget med hele 8,2 prosent. Det mer enn på samme tid i både 2022 og 2023 – to år med sterk oppgang i boligprisene i årets første fem måneder, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. 

- Boligprisutviklingen hittil i 2024 er langt sterkere enn det vi så for oss ved inngangen til året, og sett i ettertid overvurderte vi renteøkningenes og undervurderte lønnsøkningenes virkning på boligprisene, sier han.

- Med fallende antall fullførte nye boliger fremover grunnet salgssvikten i nyboligmarkedet, befolkningsvekst og sentralisering og kommende rentenedsettelser, venter vi boligutviklingen i år vil bli sterkere enn vår prognose for året under ett med en økning på 4 prosent.

Rekord i antall solgte

I mai ble det solgt 10.900 boliger i Norge, noe som er 5,1 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023.

Så langt i år er det solgt 41.657 boliger i Norge, noe som er 4,6 prosent flere enn i samme periode i 2023.

I mai ble det lagt ut 14.297 boliger for salg i Norge, noe som er 10,5 prosent flere enn i samme måned i 2023.

Så langt i år er det lagt ut 46.683 boliger for salg i Norge, noe som er 5,8 prosent flere enn i samme periode i 2023.

- Det er både solgt og lagt ut et stort antall boliger i mai, og det er faktisk aldri solgt så mange boliger i løpet av en mai-måned noen gang som i år. Det illustrerer hvor mye krutt det er i boligmarkedet om dagen.

- Når vi tillegg hadde to langhelger i mai, noe som påvirker visningstakten, underbygger det stryken i boligmarkedet for tiden, sier han.

Det tok i gjennomsnitt 44 dager å selge en bolig i mai ned fra 54 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo og Bergen med 23 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 104 dager.

Forskjeller i prisutviklingen
Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Porsgrunn/Skien med sesongjustert oppgang på 2 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Kristiansand m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 0,5 prosent.

Sterkest utvikling så langt i 2024 har Bergen med 11 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Bodø m/Fauske med en oppgang 5 prosent.

- Hittil i år har det vært en sterk oppgang i boligprisene i alle områder, og Bergen, Stavanger, Ålesund og Porsgrunn/Skien skiller seg ut med spesielt sterk utvikling, sier Lauridsen.

Regjeringen er blinde for boligkrisen
Regjeringen Støre la i mai frem sitt forslag til revidert statsbudsjett for 2024.

I statsbudsjettet i oktober anslo regjeringen boliginvesteringene ned 4 prosent i år. I revidert har de oppjustert fallet til en nedgang på hele 16,1 prosent.

- Oppjusteringen er i tråd med våre innspill til finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) i november i fjor. Men selv om Finansdepartementet nå har rettet opp i den massive regnefeilen og tatt innover seg det store tilbakeslaget for boligbyggingen, så har de ingen motkonjunkturtiltak.

- Mangel på tiltak vil forsterke ubalansene vi har sett i boligmarkedet de siste årene med sterk leieprisvekst, fallende boligbygging tross stort behov og stort misforhold mellom byggekostander og boligpriser, sier han.

- Regjeringen kunne gjort så mye mer hvis de ville. De kunne redusert skattene og særlig formuesskatten som driver opp husleiene og rammer de fattigste mest, og de kunne opphevet utlånsforskriften i kongen i statsråd allerede på fredag for å stimulere etterspørselen, sier han.

- De kunne også lagt de direkte skadelige forslagene om ytterligere reguleringer av boligmarkedet som de har annonsert i boligmeldingen i skuffen. Særlig forslaget om at kommunene skal få anledning til å bestemme eieform i nye boligprosjekter ville hemme boligbyggingen ytterligere, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Se Boligbobla TV med pressekonferansen fra kl. 10.30 til 11.30 her.

Pressekonferansen begynner kl. 11.00. Før og etter pressekonferansen har sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard aktuelle gjester fra boligmarkedet i studio som kommenterer markedsutviklingen.

Gjester i dag er leder Harald Hansen (DNB Eiendom Nybygg) og daglig leder Knut Olav Klokk (Sequoia AS).

Ved referering av Eiendom Norges boligprisstatistikk skal Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS oppgis som kilde.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye