AstraZeneca

Store nyheter for lungekreftpasienter på verdens største kreftkongress

Del

I år var tre av de fem studiene under kongressens hovedsesjon lungekreftstudier.

  • For første gang viste en immunterapi økt overlevelse ved småcellet lungekreft i begrenset stadium i en global fase III-studie, og reduserte risikoen for død med 27 prosent
  • Første EGFR-hemmer og målrettet behandling som viser effekt hos pasienter med stadium III, EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft, og forlenger progresjonsfri overlevelse med mer enn tre år  

I helgen samlet over 40 000 deltakere seg på ASCO-kongressen – årsmøtet til American Society of Clinical Oncology, og den største kongressen i verden på kreftfeltet. I år var det knyttet store forventninger til studier innen lungekreft. På hovedsesjonen til kongressen var det fem studier som skulle presenteres, og tre av disse var innen lungekreft. Det var knyttet stor spenning til studiene, blant annet ADRIATIC-studien og LAURA-studien.  Hovedsesjonen er kjent for å være der de mest betydningsfulle dataene innen kreftfeltet blir presentert.

ADRIATIC-studien er en fase III-studie som undersøkte effekten av legemidlet Imfinzi (durvalumab) hos pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium. Dette er den første og eneste immunterapien som har vist økt overlevelse i denne pasientgruppen, og behandlingen reduserte risikoen for død med 27 prosent sammenlignet med placebo. ADRIATIC-studien viste også at 57 prosent av pasientene som ble behandlet med legemidlet var i live etter tre år.

LAURA-studien er en fase III-studie som undersøkte effekten av legemidlet Tagrisso (osimertinib) hos pasienter med ikke-operabel, EGFR-mutert lungekreft i stadium III sammenlignet med placebo. Studien viste at behandlingen reduserte risikoen for sykdomsprogresjon eller død for denne pasientgruppen med 84 prosent. Dette er den første og eneste EGFR-hemmeren og målrettede behandlingen som viser effekt hos pasienter med denne sykdommen i dette stadiet, og som også forlenger progresjonsfri overlevelse med mer enn tre år.

De to studiene ble trukket frem av norske eksperter som to av studiene de hadde høyest forventninger til før kongressen.


Det er legemiddelselskapet AstraZeneca som står bak de to legemidlene som har blitt brukt i de to studiene.

- Dette er resultater som har stor betydning for disse to pasientgruppene. For pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium har det vært få fremskritt i behandlingen de siste 25 årene. At en immunterapi nå viser økt overlevelse og redusert risiko før død er dermed svært viktig for disse pasientene. Pasienter med ikke-operabel, EGFR-mutert lungekreft i stadium III har historisk opplevd tidlig progresjon av sykdommen etter kjemoradioterapi, og at en studie nå viser at en behandling kan øke den progresjonsfrie overlevelsen med mer enn tre år er viktige nyheter for denne pasientgruppen, sier Guro Bjøntegaard, daglig leder i AstraZeneca Norge.

Kilder:

ASCO-kongressen: https://events.jspargo.com/ASCO24/Public/enter.aspx
ADRIATIC-studien: https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2024/imfinzi-is-first-and-only-immunotherapy-to-show-survival-benefit-in-limited-stage-small-cell-lung-cancer-in-global-phase-iii-trial.html
LAURA-studien: https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2024/imfinzi-is-first-and-only-immunotherapy-to-show-survival-benefit-in-limited-stage-small-cell-lung-cancer-in-global-phase-iii-trial.html
LAURA-studien i NEJM: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2402614

Kontakter

Om AstraZeneca

AstraZeneca er et globalt, innovasjonsdrevet biofarmasøytisk selskap med fokus på forskning, utvikling og markedsføring av reseptbelagte legemidler, hovedsakelig for behandling av sykdommer innen de terapeutiske områdene: kreft, kardiovaskulære sykdommer, nyresykdommer og metabolske sykdommer og luftveissykdommer. AstraZeneca opererer i over 100 land og dets innovative medisiner brukes av millioner av pasienter over hele verden. Få flere opplysninger på www.astrazeneca.no og  www.astrazeneca.com.

Følg pressemeldinger fra AstraZeneca

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra AstraZeneca på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra AstraZeneca

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye