Oppgang i boligprisene i Stavanger

Del

Boligprisene i Stavanger steg med 0,9 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Bergen (+1,0 prosent), men sterkere enn i Oslo (+0,2 prosent), og Trondheim (0,0 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 10,0 prosent. Det er svakere sammenliknet med Bergen (+11,0 prosent), men sterkere enn i Oslo (+6,9 prosent) og Trondheim (+5,6 prosent).

Det har i mai blitt solgt 575 boliger i Stavanger. Det er 5,7 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil i år er det solgt 2302 boliger. Det er 7,2 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i mai blitt lagt ut 652 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 6,5 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil i år har det blitt lagt ut 2487 boliger for salg. Det er 10,2 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 25 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 44 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 4.000.000,-

Nøkkelord

Kontakter

Ronny SkjøtskiftDaglig lederAktiv Eiendomsmegling Jæren

Kommenterer boligmarkedet i Sandnes, Stavanger, Jæren og Klepp, samt markedet for hytter i Rogaland

Tel:41614676

Lenker

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye