Moderat boligprisutvikling i Trondheim

Del

Boligprisene i Trondheim steg med 0,1 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner forble prisene uendret.

Trondheim har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet Bergen (+1,0 prosent), Stavanger (+0,3 prosent), og Oslo (+0,2 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 5,6 prosent. Det er svakere enn i Bergen  (+11,0 prosent), Stavanger (+10,0 prosent) og i Oslo (+6,9 prosent).

Det har i mai blitt solgt 678 boliger i Trondheim. Det er 10.4 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2023. Hittil i år har det blitt solgt 2619 boliger. Det er 6,5 prosent flere enn tilsvarende periode i fjor.

Det har i mai blitt lagt ut 874 boliger for salg i Trondheim. Det er 15,6 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2023. Hittil i år har det blitt lagt ut 2903 boliger for salg. Det er 10,5 flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Trondheim sist måned var 40 dager.Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 44 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.700.000.-

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye