Sterk oppgang i boligprisene i Bergen

Del

Boligprisene steg med 1,4 prosent i Bergen i mai. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent.

Bergen har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Stavanger (+0,3 prosent), Oslo (+0,2 prosent) og Trondheim (0,0 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Bergen steget med 11,0 prosent. Dette er sterkere enn i Stavanger (+10,0 prosent) , Oslo (+6,9 prosent) og Trondheim (+5,6 prosent).

Det har i mai blitt solgt 853 boliger i Bergen. Det er 9,8 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2024. Hittil år er det solgt 3038 boliger i Bergen. Det er 5,7 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i mai blitt lagt ut 993 boliger for salg i Bergen. Det er 12.8 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2023. Hittil i år det lagt ut 3257 bolig for salg i Bergen. Det er 5,4 prosent flere sammenliknet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 23 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 44 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.700.000.-

Nøkkelord

Kontakter

Fredrik NesslinRegionsleder/eiendomsmeglerEiendomsmegler Vest

Kommenterer marked og utvikling i Bergensområdet (brukt, fritid og nybygg/prosjekt)

Tel:92018514fredrik.nesslin@emvest.no

Fredrik SøreideKonsernsjefKaland & Partners

Kommenterer boligmarkedet og markedet for sjøhytter og fjellhytter i Hordaland

Tel:90116431fs@kapa.no

Kim Rene HenneDaglig leder/EiendomsmeglerEie

Svarer på spørsmål om boligmarkedet i Hordaland

Tel:92435746krh@eie.no

Lenker

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye