Nærings- og fiskeridepartementet

Økt kunnskap for et mer bærekraftig reiseliv

Del

Reiselivsnæringen står overfor mange av de samme utfordringene som det øvrige næringslivet, men er kjennetegnet av relativt lite forskning og innovasjon. Derfor har strategigruppen Reiseliv 2030 fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å foreslå forsknings- og innovasjonstiltak til hvordan reiselivsnæringen kan utvikler seg i en mer bærekraftig retning og skape aktivitet i hele landet. Mandag 3. juni ble rapporten overlevert næringsminister Cecilie Myrseth.

- Regjeringen har store ambisjoner for reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen er viktig for så godt som alle landets kommuner, og om lag 180 000 mennesker jobber med reiseliv. Her er det stort potensial. Forslagene fra Reiseliv 2030 er et ledd i flere ting som skjer på reiselivsområdet, som vi tar med oss når vi nå skal utvikle reiselivsnæringen videre. Jeg ser frem til å sette meg inn i forslagene, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Nærings- og fiskeridepartementet ga Innovasjon Norge i oppdrag å være sekretariat for strategigruppen for Reiseliv 2030 vinteren 2023. Arbeidet er gjennomført som en inkluderende prosess, hvor strategigruppen har fått innspill og synspunktet fra over 40 aktører fra reiselivet, nettverk, destinasjons- og landsdelsselskap, fylkeskommuner og kommuner, frivillige organisasjoner og miljøorganisasjoner samt forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner.  

I mandatet til Reiseliv 2030 vises det til Nasjonale reiselivsstrategi utarbeidet av Innovasjon Norge i 2021. I strategien ble det identifisert fem områder som vil har mye å si for reiselivsnæringens utvikling mot 2030: smart digitalisering, grønn omstilling, tjenester & teknologi, økt foredlingsgrad (konkurransekraft gjennom høy kvalitet og høy kundeverdi) og verdifulle arbeidsplasser.

Stor eksportnæring

Norges internasjonale posisjon i reiselivet har blitt styrket de senere årene, og norske reiselivsdestinasjoner har fått god internasjonal oppmerksomhet. Reiseliv er en stor eksportnæring, og er en av satsingene i eksportreformen «Hele Norge eksporterer».

- Reiseliv er en stor eksportnæring. Det er økt etterspørsel etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser. Norge kan bli en verdensledende destinasjon for bærekraftig turisme. Jeg ønsker at vi skal utvikle en mer konkurransedyktig og lønnsom reiselivsnæring, som skaper helårs arbeidsplasser over hele landet, sier næringsministeren.

Regjeringen arbeider målrettet med en rekke innsatsområder i reiselivspolitikken. Overordnet handler det om å utvikle lønnsomme produkter og et attraktivt reiselivstilbud i Norge, utvikle norske reisemål i en mer bærekraftig retning og å utvikle det internasjonale markedsarbeidet på en strategisk måte.

Faktaboks:

Hurdalsplattformen

 • Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at man ville igangsette strategiprosessen REIS21 som et virkemiddel for kunnskapsbasert innovasjon og omstilling i norsk reiseliv.

Strategigruppen foreslår 14 forsknings- og innovasjonstiltak for å utløse potensialet i reiselivsnæringen, fordelt på 6 tematiske områder: 

 • Grønn omstilling
 • Digitalisering
 • Verdifulle arbeidsplasser
 • Et verdsatt reiseliv
 • Foredling og økt opplevelsesverdi
 • Samfunnsmessige endringer og fremtidsutsikter mot 2040

Strategigruppens sammensetning:

Strategigruppen har blitt ledet av fakultetsdirektør Åsunn Lyngedal fra UiT Norges arktiske universitet. Øvrige deltakere i gruppen er:

 • Ronny Brunvoll, daglig leder i Visit Svalbard AS
 • Erik Brynhildsbakken, konserndirektør for kommunikasjon og samfunn/Color Line AS
 • Tim Davis, daglig leder i Troll Aktiv AS
 • Dorthe Eide, professor ved Nord Universitet
 • Agnes Brudvik Engeset, seniorforsker i Vestlandsforskning
 • Åsa Helen Grahn, førsteamanuensis ved Norsk Hotellhøgskole, UiS
 • Bård Jervan, daglig leder i Nye Tider AS
 • Torild Langklopp, daglig leder i Stokkøya Sjøsenter AS
 • Gudrun Sanaker Lohne, destinasjonsleder i Skistar Trysil
 • Magne Svineng, direktør for Sámediggi/Sametinget
 • Camilla Tepfers, partner i inFuture AS
 • Torunn Tronsvang, daglig leder i Up Norway AS
 • Håvard Utheim, daglig leder i The Travel Development Company Ain

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Presseinvitasjon: Næringsministeren til Harstad og Lavangen20.6.2024 12:37:41 CEST | Presseinvitasjon

- Jeg gleder meg til noen dager på reise i Nord-Norge i mine hjemtrakter. Festspillene og Via Ferrata er eksempler på hvordan både kultur og natur kan legge grunnlag for etterspurte opplevelser, både for lokalbefolkningen og for gjester. Slike tilbud kan være viktig for at folk velger å reise til Harstad eller Lavangen, og det skaper ikke bare omsetning for bedrifter, men også ringvirkninger til resten av reiselivsnæringen og hele lokalsamfunnet, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Nytt og enklere regelverk for innrapportering til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret: – En forenkling med stor betydning for næringslivet, frivilligheten og offentlig sektor.20.6.2024 08:24:14 CEST | Pressemelding

Enhetsregisteret og Foretaksregisteret er de viktigste kildene til grunndata om norske virksomheter, både innenfor næringslivet, frivilligheten og offentlig forvaltning. I dag har Nærings- og fiskeridepartementet sendt på offentlig høring forslag til et nytt og enklere regelverk for disse registrene.

Nytt og enklere regelverk for innrapportering til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret: - En forenkling med stor betydning for næringslivet, frivilligheten og offentlig sektor.20.6.2024 08:14:42 CEST | Pressemelding

Enhetsregisteret og Foretaksregisteret er de viktigste kildene til grunndata om norske virksomheter, både innenfor næringslivet, frivilligheten og offentlig forvaltning. I dag har Nærings- og fiskeridepartementet sendt på offentlig høring forslag til et nytt og enklere regelverk for disse registrene.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye