GlobeNewswire by notified

NGS Group AB: Kommuniké från årsstämma i NGS Group AB (publ) den 31 maj 2024

Dela

Vid årsstämma i NGS Group AB (publ), org.nr 556535-1128, (”Bolaget”) den 31 maj 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.ngsgroup.se.

Fastställande av resultat-och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till årsstämman förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Charlotte Pantzar Huth och Helene Jansbo. Årsstämman beslutade att välja Jan Bengtsson, Kai Bruun, Fredrik Grevelius och Nils Sjögren till nya styrelseledamöter. Bertil Johansson, Gerth Svensson och Johan Renvall har avböjt omval. Jan Bengtsson valdes som styrelseordförande.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Joakim Söderin kommer att kvarstå som Bolagets huvudansvariga revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 200 000 kronor i arvode till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställd i Bolaget (eller dotterbolag) eller företräder en större aktieägare. Styrelseledamöterna Charlotte Pantzar Huth, Kai Bruun och Nils Sjögren har meddelat att de avstår från att ta ut styrelsearvode under 2024. Det totala arvodet uppgår således till 400 000 kronor. Årsstämman beslutade även att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor per ledamot och att inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Beslut om valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att omvälja följande valberedning fram till slutet av nästa årsstämma. Krister Huth representant för Charlotte Pantzar Huth som kontrollerar 21,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, Erik Dyrmann Juhler, som kontrollerar sammanlagt 15,1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget genom eget innehav, Fredrik Trönnberg, representant för Illuminator Holding AB som kontrollerar sammanlagt 5,1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget samt Jan Bengtsson, tillträdande styrelseordförande i Bolaget.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2023.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ledande befattningshavare.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2024. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

För mer information, vänligen kontakta:

Erika Rönnquist Hoh
Koncernchef NGS Group AB
+46 733434130, erika.ronnquist.hoh@ngsgroup.se

Om NGS Group AB (publ)
NGS Group AB är en koncern inom bemanning, rekrytering, interima tjänster, interim management, executive search och assessment, verksam i Sverige och Norge. Våra verksamheter är specialiserade inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Genom ett nära samarbete mellan våra olika verksamhetsområden arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för kunskapsdelning och utnyttja möjliga synergieffekter för att hela tiden utveckla vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Iveco Group signs a 150 million euro term loan facility with Cassa Depositi e Prestiti to support investments in research, development and innovation11.6.2024 12:00:00 CEST | Press release

Turin, 11th June 2024. Iveco Group N.V. (EXM: IVG), a global automotive leader active in the Commercial & Specialty Vehicles, Powertrain and related Financial Services arenas, has successfully signed a term loan facility of 150 million euros with Cassa Depositi e Prestiti (CDP), for the creation of new projects in Italy dedicated to research, development and innovation. In detail, through the resources made available by CDP, Iveco Group will develop innovative technologies and architectures in the field of electric propulsion and further develop solutions for autonomous driving, digitalisation and vehicle connectivity aimed at increasing efficiency, safety, driving comfort and productivity. The financed investments, which will have a 5-year amortising profile, will be made by Iveco Group in Italy by the end of 2025. Iveco Group N.V. (EXM: IVG) is the home of unique people and brands that power your business and mission to advance a more sustainable society. The eight brands are each a

DSV, 1115 - SHARE BUYBACK IN DSV A/S11.6.2024 11:22:17 CEST | Press release

Company Announcement No. 1115 On 24 April 2024, we initiated a share buyback programme, as described in Company Announcement No. 1104. According to the programme, the company will in the period from 24 April 2024 until 23 July 2024 purchase own shares up to a maximum value of DKK 1,000 million, and no more than 1,700,000 shares, corresponding to 0.79% of the share capital at commencement of the programme. The programme has been implemented in accordance with Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (“MAR”) (save for the rules on share buyback programmes set out in MAR article 5) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour rules. Trading dayNumber of shares bought backAverage transaction priceAmount DKKAccumulated trading for days 1-25478,1001,023.01489,100,86026:3 June 20247,0001,050.597,354,13027:4 June 20245,0001,055.705,278,50028:6 June20243,0001,096.273,288,81029:7 June 20244,0001,106.174,424,68

Landsbankinn hf.: Offering of covered bonds11.6.2024 11:16:36 CEST | Press release

Landsbankinn will offer covered bonds for sale via auction held on Thursday 13 June at 15:00. An inflation-linked series, LBANK CBI 30, will be offered for sale. In connection with the auction, a covered bond exchange offering will take place, where holders of the inflation-linked series LBANK CBI 24 can sell the covered bonds in the series against covered bonds bought in the above-mentioned auction. The clean price of the bonds is predefined at 99,594. Expected settlement date is 20 June 2024. Covered bonds issued by Landsbankinn are rated A+ with stable outlook by S&P Global Ratings. Landsbankinn Capital Markets will manage the auction. For further information, please call +354 410 7330 or email verdbrefamidlun@landsbankinn.is.

Relay42 unlocks customer intelligence with a new insights and reporting module, powered by Amazon QuickSight11.6.2024 11:00:00 CEST | Press release

AMSTERDAM, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Relay42, a leading European Customer Data Platform (CDP), is leveraging Amazon QuickSight to power its new real-time customer intelligence, reporting, and dashboard module. Harnessing the breadth and quality of customer data, the new Insights module empowers marketing teams to dive deep into customer behaviors and gain invaluable insights into the performance of their marketing programs across all online, offline, paid, and owned marketing channels. Preview of the Relay42 Insights module, in pre-beta version Key capabilities of the Relay42 Insights module include: Deep insights into customer behaviors: With the Relay42 Insights module, marketers can ask unlimited questions about their data and gain a deeper understanding of how to serve their customers more effectively. Simplicity with AI-powered querying: Marketers can use artificial intelligence to query their data using natural language search, reducing the reliance on data scientists. Us

Metasphere Labs Announces X Spaces Event on the Topic of Green Bitcoin Mining and Sound Money for Sustainability11.6.2024 10:30:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere Labs" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is thrilled to announce an engaging Twitter Spaces event on Green Bitcoin mining, energy markets, and sustainability on July 3, 2024 at 2 p.m. ET. Follow us on X at MetasphereLabs for updates and to join the event. What We'll Discuss Bitcoin Mining Basics: Understand the fundamentals of Bitcoin mining.Energy Market Dynamics: Explore how Bitcoin mining interacts with energy markets.Sustainable Innovations: Learn about our efforts to promote sustainability in Bitcoin mining.Sound Money: Discover how tamper-proof currency can enhance stability.Efficient Payment Rails: See how fast, neutral payment systems support humanitarian projects.Carbon Footprint: Compare Bitcoin's environmental impact with traditional banking. "We're excited to host this event and dive into the critical topics of Bitcoin

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye