RIF- Rådgivende ingeniørers forening

Ingeniørene krever rask handling på flom og skred

Del

RIF er positive til regjeringens nye stortingsmelding om flom og skred, som inneholder viktige tiltak for å styrke forebyggingen og øke sikkerheten for 300 000 mennesker i utsatte områder. Men nå må tiltakene og pengene raskt på plass.

- Tid er en luksus vi ikke har. Norge henger langt etter med å forberede oss på de negative konsekvensene av klimaendringer. Tragedier som skredet i Gjerdrum og skadene fra ekstremværet Hans viser at vi må forberede oss på en utvikling der naturen i stadig større grad har overtaket. Arbeidet med klimatilpasning og forebygging må intensiveres, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

- Det er bra at regjeringen nå tar dette på alvor, spesielt ved å fremme naturbaserte løsninger som er økonomisk fornuftige og kan gi resultater. Vi trenger kunnskap om slike løsninger, men også konkret handling og finansiering, sier Skudal Hansteen.

RIF mener reduksjonen av den kommunale finansieringsandelen for sikringstiltak fra 20 til 10 prosent er et nødvendig grep. Dette vil lette byrden for kommunene og muliggjøre flere effektive tiltak for å bekjempe flom og skred. Samtidig er ingeniørekspertene bekymret for at stortingsmeldingen kommer til kort på flere grunnleggende områder. Det trengs mer penger for å ruste opp veier, infrastruktur og offentlige bygg.

- Vi er fornøyde med at meldingen vektlegger bedre arealplanlegging og kartlegging og overvåking. Styrkede krav til sikkerhet i arealplanleggingen og en bedre oversikt over risikobildet er avgjørende for å iverksette de mest effektive tiltakene først. Men kommunene trenger også penger til å finansiere sikringstiltak og oppgradere veier, bygg og annen kritisk infrastruktur som vann og avløp for å tåle mer ekstremvær, sier Skudal Hansteen.

Riksrevisjonen, Gjerdrumutvalget og Totalberedskapskommisjonen har alle fremhevet det store behovet for å øke innsatsen til klimatilpasning og forebygging.

- Med et gap på 85 milliarder kroner for å beskytte bygg i Norge mot flom og skred, kan vi ikke nøle. Gjerdrumutvalget anbefalte å øke potten til NVE til 1,5 milliarder kroner. Det er også nivået Stortinget minst bør sikte seg mot, sier Skudal Hansteen.

- Når tilstanden på fylkesveinettet i tillegg er kritisk dårlig, rashendelsene på veiene har doblet seg siden 2003, og forfallet på blant annet vann- og avløpsnettet forverres år for år, blir alvoret tydelig.  Vi trenger en massiv satsing på sikringstiltak, klimatilpasning og oppgradering av veier, offentlige bygg og infrastruktur nå. Dette er avgjørende for samfunnssikkerheten, sier Skudal Hansteen.

- Skal vi stå sterkt mot klimaendringene, må stortingsmeldingen følges opp med konkret og økt finansiering. Investering i sterkere infrastruktur er ikke bare en forsikring mot fremtidige kriser, men også økonomisk fornuftig. Det er billigere å forebygge enn å reparere ødeleggelser, avslutter Skudal Hansteen.,

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Lenker

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er en frittstående bransjeforening for kunnskapsbedrifter med virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse, med hovedfokus på bygge-, anleggs-
og eiendomsnæringen. Alle RIF-firmaer er underlagt krav knyttet til faglig kompetanse og forretningsskikk.

Rollen som rådgiver består iå gi objektive råd og gode løsninger. Dette vil si råd og løsninger som ivaretar oppdragsgivers og samfunnets interesser. Begrepet «rådgivende ingeniør» oppstod i England i 1840-tallet. Behovet kom på bakgrunn av byggherrenes behov for ingeniørfirmaer som kunne gi dem råd som var helt uavhengige av entreprenører, produsenter eller andre leverandører. RIFs norm for god forretningsskikk og RIFs etikkveileder gir seriøse rådgivere et godt grunnlag for å ivareta oppdragsgivers og samfunnets interesser.

Følg pressemeldinger fra RIF- Rådgivende ingeniørers forening

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra RIF- Rådgivende ingeniørers forening på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra RIF- Rådgivende ingeniørers forening

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye