Utdanningsforbundet

Enighet i lønnsoppgjøret i PBL: – Reallønnsvekst til alle

Del

– Et vanskelig oppgjør, men vi har fått gjennomslag for noen viktige prioriteringer, sier Utdanningsforbundets forhandlingsleder Ann Mari Milo Lorentzen. Partene i PBL-oppgjøret ble torsdag ettermiddag enige i årets lønnsoppgjør.

Partene i lønnsoppgjøret for private barnehager i PBL er enige i årets lønnsoppgjør. Fra venstre: Ann Mari Milo Lorentzen (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Jørn-Tommy Schjelderup (PBL) og Marit Solheim (Delta)
Partene i lønnsoppgjøret for private barnehager i PBL er enige i årets lønnsoppgjør. Fra venstre: Ann Mari Milo Lorentzen (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Jørn-Tommy Schjelderup (PBL) og Marit Solheim (Delta) Marius Granaas Vik/Utdanningsforbundet

Torsdag ettermiddag ble Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta, samt PBL, enige i årets hovedoppgjør i tariffområde PBL.

Reallønnsvekst til alle
I tillegg til at man klarte å beholde viktige elementer som er opparbeidet i tidligere oppgjør, har Utdanningsforbundet fått gjennomslag for en prioritering av barnehagelærerne med lengst ansiennitet og reallønnsøkning til alle.

– Økonomien er noe av det aller viktigste for medlemmene i tariffoppgjør, det vet vi. Rammen på årets oppgjør er på 5,2 prosent, på linje med frontfaget og oppgjøret i KS. Det sikrer reallønnsvekst til alle, noe som var svært viktig etter de foregående årene.

– I tillegg har vi fått noe ekstra til barnehagelærere med lengst ansiennitet, noe som var et av Utdanningsforbundets prioriterte områder i årets lønnsforhandlinger, sier Utdanningsforbundets forhandlingsleder Ann Mari Milo Lorentzen.

Det betyr at barnehagelærerne får sentrale tillegg på mellom 20.700 og 30.300 kroner med virkning fra 1. mai. For styrerne er beløpet fra 30.400 til 34.900 kroner. Ny garantilønn justeres tilsvarende.

Utdanningsforbundet kjempet også for at barnehagelærere med master skulle sikres en bedre økonomisk uttelling enn det de har i PBL i dag.

– Det fikk vi dessverre ikke gjennom, men fortsatt er det slik at de skal ha høyere lønn enn de med tilleggsutdanning, poengterer Lorentzen.

Pensjon, et vanskelig tema
Det vanskeligste temaet i årets lønnsforhandlinger var igjen pensjon. Det var heller ikke uventet.

PBL hadde i forkant av forhandlingene gjentatte ganger uttrykt sin bekymring over at mange private barnehager ikke får dekket reelle pensjonskostnader. En samlet arbeidstakerside var klare på at omkamp om pensjon er uaktuelt. Avtalen om innmelding i AFP i Fellesordningen fra 1. januar 2025, består.

– Derfor er jeg fornøyd med at protokollen slår fast at enigheten om pensjon fra 2022 skal innføres, sier Lorentzen.

– Nå er det svært viktig at politikerne får på plass et forutsigbart system som sikrer kostnadsdekning av pensjonsutgiftene til de private barnehagene.

I årets protokoll heter det at:

«Det partene avtalte om pensjon i november 2022 skal implementeres – jf. protokoll av 16. november 2022. Partene er enige om at man skal jobbe for at det blir full dekning av kostnader til AFP og pensjon.

Dersom det foreligger en rettskraftig dom, eller annen avklaring, som ikke gir full dekning av pensjonskostnader, skal partene forhandle om Hovedtariffavtalens kapittel 2. Når forhandlinger har pågått i 14 dager, skal hver av partene kreve forhandlingene sluttført innen en uke, med mindre partene blir enige om noe annet. Ved en eventuell uenighet bringes interessetvisten inn i nærmeste hoved- eller mellomoppgjør.»

Venter på avklaring
Tidligere i år gikk tre private barnehager til sak mot staten som følge av manglende pensjonsdekking. De tre barnehagene vant saken i tingretten, hvor PBL-barnehagene fikk medhold om økonomisk likeverdig behandling, men i etterkant har staten anket. Dermed er det fortsatt usikkerhet rundt fremtidig pensjonsdekking for flere private barnehager.

– Vi vet at situasjonen kan være vanskelig for en del private barnehager, men dette er forhold som må løses utenfor forhandlingene, understreker Lorentzen.

Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene i PBL. Informasjon om det kommer på Utdanningsforbundets nettsider senere.

Kontakter

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er landets nest største fagforening og den største på utdanningsfeltet. Våre om lag 190.000 medlemmer jobber på alle områder og nivåer i utdanningsløpet, fra barnehage til universitet, og er med på å forme barn og elevers liv, ferdigheter og muligheter.

Utdanningsforbundets overordnede mål er å skape et godt og trygt utdanningsløp for alle, fra de minste barnehagebarna til voksne i utdanning. For å få til dette, jobber vi for at lærere og ledere i barnehage og skole får bruke sine kunnskaper og ferdigheter i jobben, og møter lønns- og arbeidsvilkår som gjenspeiler deres viktige bidrag til samfunnet.

Følg pressemeldinger fra Utdanningsforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utdanningsforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye