UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Doktorgradsavhandling kaster nytt lys over arktiske fiskers evolusjon

Del

PhD kandidat Siv Nam Khang Hoff har, som en del av det nasjonale forskingsprosjektet Arven etter Nansen, karakterisert genomisk variasjon hos flere viktige nøkkelarter i Arktis. Denne informasjonen har gitt oss ny innsikt i lokale tilpasninger og bestandsstrukturen til både lodde og polartorsk.

Portrettfoto av Siv Hoff
PhD kandidat Siv Nam Khang Hoff Foto: Arven etter Nansen

Siv Nam Khang Hoff, doktorgradskandidat ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, vil forsvare sin avhandling med tittelen 'Elucidating genome-wide divergence and prevalence of chromosomal rearrangements in keystone Arctic teleosts' for graden philosophiae doctor (Ph.D.) fredag 31. mai 2024.

Forvaltning av arktiske fiskearter i et klima i endring

I Hoffs forskning, som er en del av forskningsprosjektet Arven etter Nansen, har hun brukt banebrytende sekvenseringsteknologi for å kartlegge genetiske endringer hos nøkkelarter av fisk i Arktis. Hun har fokusert på hvordan store kromosomforandringer kan oppstå overraskende raskt og potensielt drive artenes tilpasning til det tøffe arktiske miljøet, samt opprettholde genetisk adskillelse mellom arter.

I sitt forskningsarbeid har Hoff identifisert omstruktureringer i kromosomer hos arktisk fisk, som har oppstått over relativt kort evolusjonær tid. Disse omstruktureringene kan ha stor betydning for artenes tilpasninger til miljøendringer og opprettholdelse av genetiske barrierer. Dette peker mot at selv blant nært beslektede arter kan det forekomme  endringer i genomet, som kan påvirke evnen deres til å overleve i det arktiske miljøet.

For polar torsk fant Hoff ingen tydelig populasjonsstruktur, mens det hos lodde ble oppdaget tydelige genetiske klynger. Denne kontrasten gir viktig innsikt i artenes tilpasningsmåter og økologiske nisjer i et havområde som er under rask endring. Funnene tyder på nye evolusjonære prosesser som kan være svært relevante for forvaltning av disse artene i et klima i endring.

Tid og sted 

Siv Hoff forsvarer sin avhandling 31. mai 2024 kl. 13:15, Bikuben, Kristine Bonnevies hus, Oslo

Prøveforelesning med tema 'Approaches for demonstrating local adaptation' vil finne sted samme dag kl. 10:15, på samme sted.

Mer informasjon om disputasen på nettsidene til Universitetet i Oslo

Om Arven etter Nansen

Arven etter Nansen er et unikt og holistisk forskningsprosjekt som vil levere integrert vitenskapelig kunnskap om et marint klima og økosystem i rask endring. En ny kunnskapsbase er nødvendig for å legge til rette for en bærekraftig forvaltning av det nordlige Barentshavet og det tilgrensende Polhavet gjennom det 21. århundret. 

Arven etter Nansen samler rundt 280 forskere, studenter og teknikere fra ti norske forskningsinstitusjoner. Forskningsteamet inkluderer tverrfaglig arktisk marin ekspertise innenfor fysisk, kjemisk og biologisk oseanografi, så vel som geologer, modellører og ingeniører som jobber med undervannsroboter. Sammen undersøker de fortidens, nåtidens og framtidens klima og økosystem i det nordlige Barentshavet.

Les mer om Arven etter Nansen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Portrettfoto av Siv Hoff
PhD kandidat Siv Nam Khang Hoff
Last ned bilde
Portrettfoto av Siv
Siv Hoff
Last ned bilde

Lenker

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har ein lang og stolt tradisjon innan forsking og undervising i dei klassiske realfaglege disiplinane. Fakultetet si verksemd dekkjer også eit breitt spekter av tverrfagleg forsking og ligg i front i Europa på fleire område. Følg våre forskingsnyheiter på Titan.uio.no - https://titan.uio.no/, som også er på Facebook - https://www.facebook.com/Titan.uio.no/ og Twitter - https://twitter.com/unioslo_titan, eller abonner på nyheitsbrevet - http://uio.us11.list-manage.com/subscribe?u=161573052011290883a1202af&id=9c6531d 3ab. * UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet * Sem Sælands vei 24 * 0371 Oslo * 22 85 56 00 * http://www.mn.uio.no/

Følg pressemeldinger fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye