Legeforeningen

Resolusjon fra Legeforeningens landsstyremøte: Avvikling av Helseplattformen må utredes

Del

Legeforeningen er alvorlig bekymret for konsekvensene av Helseplattformen, og mener derfor at avvikling må utredes.

RESOLUSJON VEDTATT: Under landsstyremøtet til Legeforeningen på Soria Moria ble det vedtatt resolusjon rundt Helseplattformen. På talerstolen var blant annet president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.
RESOLUSJON VEDTATT: Under landsstyremøtet til Legeforeningen på Soria Moria ble det vedtatt resolusjon rundt Helseplattformen. På talerstolen var blant annet president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime. Foto: Thomas B. Eckhoff

Flere uavhengige tilsynsrapporter slår fast at Helseplattformen utfordrer pasientsikkerhet og arbeidsmiljø, gir merarbeid for helsepersonell og medfører store ekstrakostnader for helsetjenesten i Midt-Norge.

Helse Midt-Norge pålegger de lokale helseforetakene å innføre Helseplattformen. Systemet krever økt bemanning og gir betydelig merarbeid for helsepersonell, som må kompensere for feil og mangler i systemet.

Mange leger i Midt-Norge vurderer å slutte på sykehusene på grunn av Helseplattformen. Det er allerede legemangel på sykehusene, og ytterligere legeflukt vil sette sykehusenes eksistensgrunnlag i fare. Dette kan true samfunnsutviklingen i hele landsdelen. Taperne blir innbyggerne i Midt-Norge. 

Helsetjenesten i Danmark og Finland har erfart store og vedvarende problemer med tilsvarende system, på tross av at store ressurser er blitt brukt på forbedringer. Flere finske helseregioner vurderer å trekke seg fra den planlagte innføringen i sine regioner. Analyser av fremtidige kostnader opp mot nytte har vært etterspurt i Norge, men er ikke utarbeidet. Manglende transparens rundt vilkår og kostnader vanskeliggjør uavhengige vurderinger, svekker tillit og er et demokratisk problem.

Legeforeningen mener at:

  • Regjeringen må sørge for åpne og uavhengige økonomiske, samfunnsmessige og juridiske analyser av å heve kontrakten og avvikle Helseplattformen, målt opp mot videreføring. Analysene må inneholde konkrete vurderinger av konsekvenser for pasienter og ansatte. Det må parallelt utredes alternativer til Helseplattformen.
  • Regjeringen må stanse videre utrulling i påvente av disse analysene.

Enstemmig vedtatt av Legeforeningens landsstyre 29. mai 2024.

Kontakter

Norges største medisinske fellesskap

Legeforeningen er Norges største medisinske fellesskap. Over 40 000 medisinstudenter og leger er medlem hos oss. Vi organiserer 94 prosent av alle leger i Norge og er landets eneste komplette profesjonsforening. Siden 1886 har Legeforeningen kjempet for deg og faget du brenner for. Det gir en bedre helsetjeneste. Vi er foreningen for alle leger, hele livet.

Følg pressemeldinger fra Legeforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Legeforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Legeforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye