Glitre Nett

Ny rammeavtale på helikoptersaging

Del

Glitre Nett har inngått ny rammeavtale for helikoptersaging med HeliAir Sweden AB. Rammeavtalen gjelder tjenester knyttet kantrydding langs høyspentnettet med vertikalsag fra helikopter, samt topprydding med horisontalsag fra helikopter i hele Glitre Netts konsesjonsområde.

Glitre Nett har inngått ny rammeavtale for helikoptersaging med HeliAir Sweden AB.
Glitre Nett har inngått ny rammeavtale for helikoptersaging med HeliAir Sweden AB. Foto: Glitre Nett

− Det Den nye avtalen har et estimert årlig volum på 16,5 millioner kroner, og har en varighet på to år med opsjon på inntil ytterligere tre år. Det ligger også inne en opsjon på tjenester for rydding av skog ved bruk av helikopter i beredskapssituasjoner eller andre akutte situasjoner, forteller Petter Tollefsen, leder av seksjon drift og vedlikehold i Glitre Nett.

Rydder hele året
Glitre Nett rydder hele året vegetasjon i og utenfor ryddebeltet og tilhørende anlegg for at trær og busker ikke skal vokse for nær kraftledningene. Arbeidet gjøres i de såkalte ryddebeltene langs strømlinjenettet hvor Glitre Nett har rettigheter til å rydde skog. Dette utføres i tråd med forskrifter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Skal redusere konsekvensene
− Klimaet har de siste årene blitt mer krevende, og uvær treffer oss stadig oftere enn før. Uværet Babet sist høst og det kraftige snøværet ved nyttår er eksempler på dette.  Glitre Netts ansvar er å redusere konsekvensene når strømbrudd skjer. Bruk av helikopter har vist seg som en effektiv måte å rydde kantlinjene i ryddebeltet, og det skal vi fortsette med. Det er svært sjeldent at avbrudd i strømforsyningen skyldes skog som står i ryddebeltet, sier Petter Tollefsen

Trygg og sikker skogrydding
– Vi jobber hele tiden med å optimalisere vedlikeholdet og drifte strømnettet på en best mulig måte. Vel 7000 km av vårt strømnett er høyspent luftnett, hvor en stor andel står i områder med mye skog i dag. Skogen vil være der i fremtiden også, og da blir det viktig å sørge for at vedlikeholdet av skogen langs linjene våre blir gjort på en måte som gir trygg og sikker strømleveranse, avslutter Petter Tollefsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Glitre Nett har inngått ny rammeavtale for helikoptersaging med HeliAir Sweden AB.
Glitre Nett har inngått ny rammeavtale for helikoptersaging med HeliAir Sweden AB.
Last ned bilde

Om Glitre Nett

Glitre Nett er Norges nest største nettselskap, og sørger hver dag for at mer enn 320.000 nettkunder får strømmen levert. Vi skal sørge for at samfunnet skal fungere, både i dag og i fremtiden. Derfor er moderne teknologi og smarte energiløsninger en viktig del av vår hverdag. Glitre Nett er et resultat av fusjonen mellom Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett. Selskapet har totalt mer enn 30.000 km med strømnett, mer enn 12.000 nettstasjoner, og 133 transformator- og koblingsstasjoner i Agder og i Buskerud. Glitre Nett har vel 370 ansatte , og er et heleid datterselskap i Å Energi.

Følg pressemeldinger fra Glitre Nett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Glitre Nett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Glitre Nett

Glitre Nett utvider satsingen på visning av nettkapasitet12.6.2024 09:00:00 CEST | Pressemelding

Forskningsprosjektet DataArena, som er ledet av Glitre Nett, har siden oppstarten i 2022 jobbet med utvikling av et kapasitetskart for større tilknytninger til strømnettet, eksempelvis ladestasjoner, industri og solparker. Dette gir utbyggere et raskere og bedre beslutningsgrunnlag, og forenkler dermed prosessen for nettilknytning. Nå utvides prosjektperioden med ett år, og prosjektrammen til totalt 27 millioner kroner.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye