GlobeNewswire by notified

Kommuniké från årsstämman 2024 i Fingerprint Cards AB (publ)

Dela

Fingerprint Cards AB (publ) höll årsstämma i dag den 28 maj 2024 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av årsstämmans beslut.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske.

Styrelse och revisor

Stämman beviljade ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer för perioden 1 januari – 31 december 2023.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Christian Lagerling, Alexander Kotsinas, Dimitrij Titov, Juan Vallejo och Adam Philpott. Christian Lagerling omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 675 000 kronor till styrelseordföranden och med 295 000 kronor per övrig ledamot. Ersättning till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 135 000 kronor och med 70 000 kronor till annan ledamot. Ersättning till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå med 85 000 kronor och med 45 000 kronor till annan ledamot.

Stämman beslutade att till revisorer omvälja dels BDO Mälardalen AB, med auktoriserade revisorn Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor, dels auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport och ersättningsriktlinjer

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar avseende 2023 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. Stämman beslutade vidare om att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare bemyndigades styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna B-aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till B-aktier motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att inrätta ett teckningsoptionsprogram för koncernledningen inom Fingerprint Cards   (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027”). Programmet omfattar högst 14 000 000 teckningsoptioner med rätt att teckna en ny B-aktie per teckningsoption. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 1 juli 2027 till och med den 1 oktober 2027. Teckningskursen per aktie ska motsvara 235 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Fingerprints B-aktie under de tio (10) första handelsdagarna som följer närmast efter årsstämman den 28 maj 2024.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enligt med styrelsens förslag, att anta tre alternativa bolagsordningar samt att bemyndiga styrelsen att, i samband med registrering (inklusive delregistrering) av bolagets företrädesemission av B-aktier, anmäla för registrering hos Bolagsverket den bolagsordning vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i bolaget är förenlig med det totala antalet aktier i bolaget vid genomförandet av företrädesemissionen.

Beslut att genomföra företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut avseende en företrädesemission av B-aktier. Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 30 maj 2024.

Aktieägare i bolaget kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas per avstämningsdagen, varvid tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av sjutton (17) nya B-aktier i företrädesemissionen.

Teckningskursen i företrädesemissionen är 0,09 kronor per ny B-aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om upp till cirka 312,4 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Företrädesemissionen innebär att bolagets aktiekapital kan ökas med högst cirka 151 161 255,30 kronor och att antalet aktier i bolaget kan ökas med högst 3 471 579 078 B-aktier.

Stämmans beslut om att godkänna styrelsens beslut avseende en företrädesemission av B-aktier biträddes av aktieägare som representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda på stämman.

För information, vänligen kontakta:

Investor Relations:

+46(0)10-172 00 10

investrel@fingerprints.com

Press:

+46(0)10-172 00 20

press@fingerprints.com

Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på X. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Iveco Group signs a 150 million euro term loan facility with Cassa Depositi e Prestiti to support investments in research, development and innovation11.6.2024 12:00:00 CEST | Press release

Turin, 11th June 2024. Iveco Group N.V. (EXM: IVG), a global automotive leader active in the Commercial & Specialty Vehicles, Powertrain and related Financial Services arenas, has successfully signed a term loan facility of 150 million euros with Cassa Depositi e Prestiti (CDP), for the creation of new projects in Italy dedicated to research, development and innovation. In detail, through the resources made available by CDP, Iveco Group will develop innovative technologies and architectures in the field of electric propulsion and further develop solutions for autonomous driving, digitalisation and vehicle connectivity aimed at increasing efficiency, safety, driving comfort and productivity. The financed investments, which will have a 5-year amortising profile, will be made by Iveco Group in Italy by the end of 2025. Iveco Group N.V. (EXM: IVG) is the home of unique people and brands that power your business and mission to advance a more sustainable society. The eight brands are each a

DSV, 1115 - SHARE BUYBACK IN DSV A/S11.6.2024 11:22:17 CEST | Press release

Company Announcement No. 1115 On 24 April 2024, we initiated a share buyback programme, as described in Company Announcement No. 1104. According to the programme, the company will in the period from 24 April 2024 until 23 July 2024 purchase own shares up to a maximum value of DKK 1,000 million, and no more than 1,700,000 shares, corresponding to 0.79% of the share capital at commencement of the programme. The programme has been implemented in accordance with Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (“MAR”) (save for the rules on share buyback programmes set out in MAR article 5) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour rules. Trading dayNumber of shares bought backAverage transaction priceAmount DKKAccumulated trading for days 1-25478,1001,023.01489,100,86026:3 June 20247,0001,050.597,354,13027:4 June 20245,0001,055.705,278,50028:6 June20243,0001,096.273,288,81029:7 June 20244,0001,106.174,424,68

Landsbankinn hf.: Offering of covered bonds11.6.2024 11:16:36 CEST | Press release

Landsbankinn will offer covered bonds for sale via auction held on Thursday 13 June at 15:00. An inflation-linked series, LBANK CBI 30, will be offered for sale. In connection with the auction, a covered bond exchange offering will take place, where holders of the inflation-linked series LBANK CBI 24 can sell the covered bonds in the series against covered bonds bought in the above-mentioned auction. The clean price of the bonds is predefined at 99,594. Expected settlement date is 20 June 2024. Covered bonds issued by Landsbankinn are rated A+ with stable outlook by S&P Global Ratings. Landsbankinn Capital Markets will manage the auction. For further information, please call +354 410 7330 or email verdbrefamidlun@landsbankinn.is.

Relay42 unlocks customer intelligence with a new insights and reporting module, powered by Amazon QuickSight11.6.2024 11:00:00 CEST | Press release

AMSTERDAM, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Relay42, a leading European Customer Data Platform (CDP), is leveraging Amazon QuickSight to power its new real-time customer intelligence, reporting, and dashboard module. Harnessing the breadth and quality of customer data, the new Insights module empowers marketing teams to dive deep into customer behaviors and gain invaluable insights into the performance of their marketing programs across all online, offline, paid, and owned marketing channels. Preview of the Relay42 Insights module, in pre-beta version Key capabilities of the Relay42 Insights module include: Deep insights into customer behaviors: With the Relay42 Insights module, marketers can ask unlimited questions about their data and gain a deeper understanding of how to serve their customers more effectively. Simplicity with AI-powered querying: Marketers can use artificial intelligence to query their data using natural language search, reducing the reliance on data scientists. Us

Metasphere Labs Announces X Spaces Event on the Topic of Green Bitcoin Mining and Sound Money for Sustainability11.6.2024 10:30:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere Labs" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is thrilled to announce an engaging Twitter Spaces event on Green Bitcoin mining, energy markets, and sustainability on July 3, 2024 at 2 p.m. ET. Follow us on X at MetasphereLabs for updates and to join the event. What We'll Discuss Bitcoin Mining Basics: Understand the fundamentals of Bitcoin mining.Energy Market Dynamics: Explore how Bitcoin mining interacts with energy markets.Sustainable Innovations: Learn about our efforts to promote sustainability in Bitcoin mining.Sound Money: Discover how tamper-proof currency can enhance stability.Efficient Payment Rails: See how fast, neutral payment systems support humanitarian projects.Carbon Footprint: Compare Bitcoin's environmental impact with traditional banking. "We're excited to host this event and dive into the critical topics of Bitcoin

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye