Legeforeningen

Landsstyremøtet 2024: Prisdryss på Soria Moria

Del

 Flere fagmedisinske priser ble delt ut under landsstyremøtets første dag på Soria Moria. 

PRISVINNERE: Nils Kristian Klev, visepresident i Legeforeningen (t.v) sammen med prisvinnere Mariam Anjum, Marita Knudsen Pope, Maren Ranhoff Hov, John Helge Flage og president i Legeforeningen Anne-Karin Rime (t.h).
PRISVINNERE: Nils Kristian Klev, visepresident i Legeforeningen (t.v) sammen med prisvinnere Mariam Anjum, Marita Knudsen Pope, Maren Ranhoff Hov, John Helge Flage og president i Legeforeningen Anne-Karin Rime (t.h). Foto: Thomas B. Eckhoff

 Marie Spångberg-prisen

Marie Spångberg-prisen er opprettet til minne om Norges første kvinnelige lege. Formålet med prisen er å stimulere kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Den beste vitenskapelige originalartikkel, skrevet av en norsk, kvinnelig lege, i et norsk eller i et internasjonalt tidsskrift blir vinneren.  

Prisvinner i år er førsteforfatter av artikkelen «Stroke and bleeding risk in atrial fibrillation with CHA2DS2-VASC risk score of one: the Norwegian AFNOR study». Årets Marie Spångberg-pris tildeles Mariam Anjum. 

Forfatterne har tatt utgangspunkt i en svært relevant og viktig klinisk problemstilling: Hvordan forebygge slag hos pasienter med atrieflimmer? De fant at pasienter med intermediær risiko for slag har bedre overlevelse ved bruk av orale antikoagulantia (OAC). Det har tidligere hersket usikkerhet om nytten av OAC til denne gruppen, men artikkelforfatternes funn vil kunne endre klinisk praksis slik at flere får OAC. Artikkelen er publisert i det velrennomert tidsskriftet European Heart Journal med en grundig redaksjonell kommentar. 

Mariam Anjum har publisert denne artikkelen som del av sin PhD. Hun er stipendiat ved Bærum sykehus, i et samarbeidsprosjekt med Folkehelseinstituttet. Til daglig er hun 50 prosent stipendiat og 50 prosent lege i spesialisering i indremedisin ved Bærum sykehus.  

– Tusen takk for denne annerkjennelsen. Jeg vil gjerne takke både samarbeidspartnere og veiledere, uten støtten fra dem hadde ikke dette vært mulig. Det er også sammen vi har fått til resultater og oppmerksomhet om dette temaet. Prisen motiverer veldig på veien videre, sa Anjum da hun mottok prisen på scenen.  

Forebyggende medisin 

Legeforeningens pris for forebyggende medisin ble også delt ut. Formålet med prisen er å vekke interesse for forebyggende medisin ved årlig å belønne den beste artikkelen om temaet i Tidsskrift for Den norske legeforening.  

Legeforeningens pris for beste artikkel innen forebyggende medisin går til Christina Hansen Edwards, Gudrun Maria Waaler Bjørnelv, Karsten Øvretveit, Kristian Hveem og Johan Håkon Bjørngaard for artikkelen «Helsetjenestekostnader ved overvekt og fedme på individnivå versus populasjonsnivå – en HUNT-studie», publisert i Tidsskriftet 19. september 2023. 

Den sakkyndige komiteen sier:  

«Vurdering av risiko for sykdom er en sentral medisinsk utfordring. Ofte er situasjonen den at en liten andel av populasjonen har høy risiko for sykdom, mens en stor andel har lav risiko. Likevel er det slik at lav risiko hos de mange samlet sett gir opphav til flere sykdomstilfeller enn det man finner hos de få i høyrisikogruppen.  

Hittil har vi i beskjeden grad hatt empiriske norske data om sammenhengen mellom høyrisiko- og lavrisikointervensjon. Årets prisvinnere demonstrerer prinsippet på en elegant måte ved å se på relasjonen mellom kroppsmasseindeks (BMI) og helsetjenestekostnader ved å kombinere data fra registre og helseundersøkelser. Metoden fremstår solid, fremstillingen er pedagogisk, og funnene er klare og konsistente.» 
 

Kvalitetsprisen i spesialisthelsetjenesten 

Under landsstyremøtet ble Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten delt ut. Prisen tildeles for arbeid med å heve kvalitet i helsetjenesten og kan tildeles enkeltleger, eller samarbeidende grupper hvor leger har deltatt.  

I år gikk prisen til eSTROKE-prosjektet ved John Helge Flage og Maren Ranhoff Hov. 

– eSTROKE prosjektet ivaretar på en forbilledlig måte aller kriterier for prisen. Det brukes anerkjente metoder for systematisk kvalitetsforbedring og det har høyfokus på pasienter i diagnostisering av hjerneslag. Det brukes innovative og nyskapende læringsformer, som gjør at flere pasienter med hjerneslag som har lette eller utypiske symptomer blir identifisert raskt og korrekt, sa visepresident Nila Kristian Klev fra scenen, da han refererte til sakkyndigkomiteens begrunnelse.  

I videre begrunnelse for pristildelingen står det:  

«Optimal behandling av hjerneslag krever rask diagnose – og da må hele behandlingskjeden fungere, også utenfor sykehus. Gjennom eSTROKE har prosjektlederne bidratt til å øke kompetansen på hjerneslag i den prehospitale tjenesten, blant annet ved å innføre bruk av app til hjerneslagscoringen NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) for ambulansepersonell og helikopterleger. Dette etter at Nordlandssykehuset først utviklet opplæring og digital løsning i DIPS i samarbeid med OUS og Stiftelsen Norsk luftambulanse (SNLA). 

I tråd med prinsipper for forbedringsmetodikk har prosjektet vektlagt ansatte-involvering og kommunikasjon og startet i det små og på et sykehus før videre implementering i hele Nordlandssykehuset.»  

Prosjektet eSTROKE representerer et tverrfaglig samarbeid mellom ulike profesjoner ved sykehus i 
nord og sør. Prosjektleder ved Nordlandssykehuset har vært intensivsykepleier og kvalitetsleder John Helge Flage, mens prosjektleder ved OUS og SNLA har vært seniorforsker og lege Maren Ranhoff Hov.” 

– Tusen takk for denne svært verdifulle anerkjennelsen fra Legeforeningen. Hele redningskjeden må fungere optimalt om vi skal gi god og livreddende hjelp til slagpasienter.  Tverrfaglighet er viktig i prehospitale tjenester, og vi er glade for at vårt prosjekt med fokus på dette blir fremhevet med en slik pris, takket prisvinner Ranhoff Hoff.  

– Jeg vil gjerne også takke til vårt operasjonelle ambulansepersonell. Dette prosjektet hadde ikke vært mulig uten alle dem. Prosjektet river ned murene og sørger for at vi jobber på tvers av sektorene og yrkesgruppene. Det er spennende at prosjektet nå breddes ut til å bli en nasjonal standard. Tusen takk til Legeforeningen for anerkjennelsen av vårt arbeid, sa Flage fra scenen.  

Studie- og reisestipend 
 
Reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond ble utdelt til Marita Knudsen Pope, hjertemedisinsk avdeling, Universitetet i Oslo. Pope tildeles 150 000 kroner.  

Prisvinneren er fra høsten 2024 invitert til å delta i forskningsgruppen til professor Sumeet Chugh ved Smith Heart Institute, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles USA. Målet er å utvikle verktøy for å forhindre plutselig hjertestans. 

Legeforeningen gratulerer alle prisvinnerne! 
 
 

Kontakter

Norges største medisinske fellesskap

Legeforeningen er Norges største medisinske fellesskap. Over 40 000 medisinstudenter og leger er medlem hos oss. Vi organiserer 94 prosent av alle leger i Norge og er landets eneste komplette profesjonsforening. Siden 1886 har Legeforeningen kjempet for deg og faget du brenner for. Det gir en bedre helsetjeneste. Vi er foreningen for alle leger, hele livet.

Følg pressemeldinger fra Legeforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Legeforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Legeforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye