Utdanningsforbundet

– Uforståelege kutt i utdanningsbistanden

Del

Sidan Støre-regjeringa tok over, har det vore store kutt i bistandsbudsjettet for utdanning. Ein tredjedel av støtta er borte sidan 2021. Geir Røsvoll fryktar konsekvensane.

Leder i Utdanningsforbundet
Leder i Utdanningsforbundet Stig Marlon Weston/Utdanningsforbundet

I revidert nasjonalbudsjett kutta regjeringa 70 millionar kroner til utdanningsbistand. Men dette er berre toppen av isfjellet.

Sidan 2021 har regjeringa kuttet over 1 milliard til utdanning gjennom bistandsbudsjettet.  Forskjellen på da regjeringen tiltrådte i 2021 og nå, er at en tredjedel av utdanningspengene er borte.

1 milliard kroner i kutt svarar til nesten to millionar skuleplassar i dei fattigaste landa.

– Å skjere så massivt ned på bistand til utdanning på så kort tid er det motsette av å motverka ulikskap, som regjeringa elles er oppteken av. Det bidreg til at færre barn og unge har høve til å få seg eit betre liv, seier Geir Røsvoll.

Store behov

Globalt er det 250 millionar barn som ikkje går på skulen, og det er trengs 44 millionar fleire lærarar på grunnskule- og vidaregåande nivå. I Afrika sør for Sahara er det i gjennomsnitt 58 barn per lærarutdanna lærar i klasserommet.

– Det er svært bra at fleire regjeringar i låginntektsland aukar eigen pengebruk til utdanningssektoren, men behova er framleis enorme, og norsk bistand er ein viktig del av arbeidet for å nå berekraftsmåla innan 2030.

Røsvoll undrar seg over den kraftige nedprioriteringa av utdanningsbistand på utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim si vakt, og seier det blir særleg tydeleg når ein samanliknar med førre regjering.

– Solberg-regjeringa hadde høgt truverd i satsinga si på utdanning for alle. Den noverande regjeringa framhevar òg utdanning som ein viktig faktor for å motverka ulikskap, men gjer det ikkje i praksis.

Uroleg verdssituasjon

Røsvoll peikar på ein svært uroleg verdssituasjon, mellom anna krigen i Ukraina og på Gaza, og klimakrisa som stadig vert verre. Globalt er 222 millionar barn og ungdom råka av krig, katastrofar og tvangsflytting.

– Skulen kan vere ein fristad i ein elles ekstrem kvardag for barn og unge. God utdanning er ein føresetnad for læring og utvikling, og bidreg til å motverke fattigdom. Det kan òg bidra til demokrati, toleranse og verke konfliktdempande, ramser Røsvoll opp.

Nøkkelord

Kontakter

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er landets nest største fagforening og den største på utdanningsfeltet. Våre om lag 190.000 medlemmer jobber på alle områder og nivåer i utdanningsløpet, fra barnehage til universitet, og er med på å forme barn og elevers liv, ferdigheter og muligheter.

Utdanningsforbundets overordnede mål er å skape et godt og trygt utdanningsløp for alle, fra de minste barnehagebarna til voksne i utdanning. For å få til dette, jobber vi for at lærere og ledere i barnehage og skole får bruke sine kunnskaper og ferdigheter i jobben, og møter lønns- og arbeidsvilkår som gjenspeiler deres viktige bidrag til samfunnet.

Følg pressemeldinger fra Utdanningsforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utdanningsforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye