Mattilsynet

Importerte egg bør varmebehandles godt

Del

I butikkene nå finnes det egg fra flere land utenfor Norden. Noen av disse eggene kan ha salmonella i seg. Det er derfor viktig at forbrukere varmebehandler egg som kommer utenfra Norden skikkelig, og har god håndhygiene på kjøkkenet.

Norske egg kan spises bløtkokt og kan brukes i andre produkter som spises uten skikkelig varmebehandling. Det samme gjelder egg fra de nordiske landene.  


Nå er det imidlertid mangel på norske egg og det importeres egg fra land som har mye høyere forekomst av salmonella. Selv om de importerte eggene skal komme fra dyreflokker som testes, kan de likevel ha salmonella i seg. 


- Norske forbrukere er godt vant til å kunne spise bløtkokte egg og håndtere rå egg uten spesielle hensyn med tanke på salmonella. Nå derimot så ser vi at det importeres egg fra andre land hvor det er mye større forekomst av salmonella, sier Randi Edvardsen, seniorrådgiver i Mattilsynet.

- Det er derfor viktig at du sjekker hvor eggene kommer fra. Det skal være tydelig merket på pakken med landkode, som er NO for Norge, SE, FI og DK for de andre nordiske landene. Er eggene fra land utenfor Norden så bør du varmebehandle disse godt, sier Edvardsen. 

Vi oppfordrer derfor alle til å:

•    ikke spise bløtkokte importerte egg som kommer utenfor Norden
•    ikke smake på kakedeig med slike egg 
•    ikke lage majones eller eggedosis av slike egg
•    ha god kjøkkenhygiene ved håndtering av slike egg

Salmonella drepes ved koking og steking, og det er viktig at eggene blir helt gjennomkokt eller -stekt. Denne anbefalingen gjelder ikke egg fra Sverige, Finland og Danmark, fordi disse landene har like strenge salmonellakrav til sine eggprodusenter som vi har i Norge. 

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Vannverket i Båtsfjord, tingrettens dom og veien videre13.6.2024 18:25:35 CEST | Pressemelding

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag besluttet å ikke anke Indre og Østre Finnmark tingretts dom 13. mai 2024, der staten ble holdt erstatningsansvarlig for utgifter på kr 506.462,- som Båtsfjord kommunes vannverk hadde etter at de i desember 2020 oppdaget fluorholdige stoffer i drikkevannet. Tingretten mente at Mattilsynet region Nord gikk for langt da de i januar 2021 ga uttrykk for at kommunen måtte advare borgerne mot å drikke vannet fra vannverket. Tingretten mente at det ikke var grunnlag for «pålegg om strakstiltak».

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye