EL og IT Forbundet

HLF og HMF er samstemte: Kvartsstøv identifisert som et alvorlig problem i byggebransjen.

Del

– Heisleverandørenes Landsforening (HLF) og Heismontørenes fagforening (HMF) kunngjør i dag en erklæring om risikoen forbundet med eksponering for kvartsstøv i heisbransjen. 

Organisasjonene har kommet frem til at tiltak må iverksettes for å redusere risikoen for helse- og sikkerhetsproblemer knyttet til kvartsstøv.

Kvartsstøv er en kjent utfordring i en rekke bransjer, inkludert bygg- og anleggssektoren, hvor boreaktiviteter ofte skaper støv som kan inneholde kvarts. HLF og HMF oppfordrer alle byggherrer og entreprenører, fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, til å velge løsninger som reduserer faren for eksponering av kvartsstøv for arbeidstakerne som skal utføre arbeidet.

I heisbransjen kan kvartsstøv oppstå under boring i betong i heissjakten. HLF og HMF understreker betydningen av å handle proaktivt for å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Løsninger som bruk av ankerskinner, vil redusere behovet for boring i sjakten og vil kunne være et effektivt tiltak for å begrense eksponeringen for kvartsstøv. Denne løsningen vil bidra til umiddelbar reduksjon av risikoen for arbeidsrelaterte helseproblemer. Ankerskinner vil også bidra til at støy og vibrasjoner reduseres vesentlig. Dette vil også være et godt bidrag til renere bygg.

Som en del av sitt engasjement for bransjens sikkerhet og trivsel, har HLF og HMF også planer om å utføre felles målinger av støvnivåer i heissjakter. Disse målingene vil gi verdifull innsikt og grunnlag for videre handling for å beskytte arbeidstakernes helse.

Kontakter

Om EL og IT Forbundet

EL og IT Forbundet har 43 000 medlemmer og er en landsomfattende sammenslutning som organiserer lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye