Eviny

Eviny verdsettes til 63 milliarder kroner – tredobling på 8 år

Del

Eviny er verdsatt til 63 milliarder kroner, som er en tredobling siden forrige verdivurdering i 2016. Dette ville gitt en plass blant de 15 mest verdifulle selskapene på Oslo Børs.

Verdien av Eviny har økt fra 21 milliarder kroner i 2016 til 63 milliarder kroner i 2024.
Verdien av Eviny har økt fra 21 milliarder kroner i 2016 til 63 milliarder kroner i 2024. Foto: Eviny / Alek Perez

KPMG har i vår gjennomført en uavhengig verdivurdering av Eviny-konsernet som tilsier at verdien av aksjene per 31. desember 2023 er i intervallet 58 - 70 milliarder kroner. "Midtpunktet" i dette intervallet er 63 milliarder kroner. Eierne ble orientert på generalforsamlingen i Eviny 21. mai.

– Den nye vurderingen viser at eierne sitter på store verdier, og at Eviny med dette har et unikt utgangspunkt for å kunne øke tempoet i jakten på mer fornybar energi, styrke nettet og utvikle elektrifiseringsløsninger for å ta den nye fornybare kraften i bruk, sier Jan Erik Kjerpeseth, styreleder i Eviny.

Verdiøkning på mange områder

Den forrige verdivurderingen i 2016 viste 21 milliarder kroner. Fra 2016 til 2023 har verdien av Evinys vannkraftverk økt betydelig i takt med markedets forventning til fremtidige kraftpriser. I samme periode har Eviny nesten doblet nettkapitalen, økt netteffektiviteten, gjort høyhastighets fibernett tilgjengelig for mer enn dobbelt så mange husholdninger, bygget ut rundt 1 700 ladepunkter for hurtiglading av elbiler og vært en pioner i å dekarbonisere maritim sektor ved å tilby infrastruktur for strøm i havner.

– I 100 år har Eviny sikret kraften til å bygge Vestlandet. Byer og tettsteder har reist seg rundt produksjonen av fornybar kraft. Det har gitt velferd til alle, og arbeidsplasser til mange. De neste ti årene skal vi bruke verdiene som er skapt de foregående 100 årene, for å ruste Vestlandet for fremtiden. Vår nye strategi representerer et taktskifte i selskapets investeringer for å kunne løse våre viktigste samfunnsoppdrag og skape betydelige verdier som går tilbake til det fellesskapet vi er en del av også i fortsettelsen, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik.

5,9 milliarder kroner i utbytte

Eviny er det største fornybarselskapet på Vestlandet og har om lag 1350 ansatte. Eierne er 17 kommuner på Vestlandet, Statkraft og to lokale kraftselskap. Kjernen i Evinys samfunnsoppdrag er å sikre nok kraft og nett til å nå klima- og naturmål, beholde og utvikle industri, og bidra til gode lokalsamfunn.

Generalforsamlingen vedtok et utbytte på 1,3 milliarder kroner til eierne for 2023. Fra 2016 til 2023 er det utbetalt 5,9 milliarder kroner i utbytte fra Eviny. Utbyttene inklusiv verdiskapning utgjør en årlig gjennomsnittlig egenkapital-avkastning på om lag 19 prosent.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Verdien av Eviny har økt fra 21 milliarder kroner i 2016 til 63 milliarder kroner i 2024.
Verdien av Eviny har økt fra 21 milliarder kroner i 2016 til 63 milliarder kroner i 2024.
Last ned bilde

Om Eviny

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern, og produserer fornybar energi fra 39 vannkraftverk og to vindkraftverk på Vestlandet.

Over 500.000 nordmenn bruker Evinys ladestasjoner for elbil. Eviny leverer ellers fibertjenester og fjernvarmenett, bygger landstrøm til skip, og elektrifiserer havbruk og transportnæringen. Selskapet leverer også løsninger som gjør byggeplasser utslippsfrie, og bygger et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter. Evinys entreprenørselskap prosjekterer, bygger og drifter fibernett og lav- og høyspentanlegg.

Datterselskapet BKK frakter strømmen hjem til 450.000 vestlendinger i 19 kommuner.

Eviny er eid av 17 vestlandskommuner, Statkraft samt to lokale kraft- og elektrisitetslag.

Følg pressemeldinger fra Eviny

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eviny på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eviny

Sogn og Fjordane Holding og Eviny skal utgreie grunnlaget for ein framtidig eigarstruktur i SFE17.6.2024 14:30:00 CEST | Pressemelding

Det komande tiåret vil vere avgjerande for energiomstillinga og den grøne industriveksten på Vestlandet. Energiselskapa vil spele ei avgjerande rolle for regional utvikling med ringverknader som gagnar heile regionen. Derfor har styret i Sogn og Fjordane Holding og styret i Eviny sagt ja til å utgreie grunnlaget for korleis selskapa best mogleg kan møte framtida sitt behov for kraft og nett på Vestlandet. Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal delta i utgreiinga for å ivareta selskapet sine interesser.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye