IFE - Institutt for energiteknikk

Samler verdensledende eksperter til atomkonferanse i Loen

Del

Haldenprosjektet er Norges største og mest internasjonale forskningsprosjekt, og også ett av verdens lengst pågående forskningsprosjekter. Institutt for Energiteknikk (IFE) samler nå alle medlemslandene til en stor konferanse i Loen.

15 ulike nasjoner er representert på konferansen i Loen.
15 ulike nasjoner er representert på konferansen i Loen. Jonas B. Bjørnes, IFE.

- Haldenprosjektet har gjort Norge til sentrum for avgjørende viktig forskning og verdensledende forskere. Dette prosjekter har pågått i 66 år og gjort reaktorer over hele verden tryggere. Selv om trenden internasjonalt er et mer krevende samarbeidsklima, er det ikke slik i Haldenprosjektet. Uavhengig av politisk regime og ulikheter, kommer man sammen for å gjøre verden tryggere, sier administrerende direktør i IFE, Nils Morten Huseby.

null
Nils Morten Huseby påpeker viktigheten av å se fremover. Jonas B. Bjørnes, IFE.

Haldenprosjektet administreres av IFE og ligger under OECD-organisasjonen Nuclear Energy Agency (NEA). Statlige sikkerhetsorganisasjoner, nasjonale forskningsstiftelser og industribedrifter fra 15 land deltar og samarbeider i prosjektet.

27. til 31. mai samles ledende sikkerhetseksperter og representanter fra disse i Loen i Vestland.

- Dette er en markering og feiring av alt som har blitt oppnådd i Haldenprosjektet innen brensels- og materialforskning. Men det er enda viktigere å se fremover sammen, diskutere utfordringer og muligheter, og hvordan Haldenprosjektet og alt som er skapt gjennom det skal utvikles videre. Halden og Norge er minst like viktige fremover, sier Huseby.  

På programmet står flere av verdens ledende eksperter innen atomsikkerhet, blant annet Direktør for Nuclear Energy Agency, William D. Magwood IV, og flere eksperter fra medlemsland som USA, Japan og Korea.

Forskningen på mennesket i samspill med teknologi fortsetter i eget prosjekt 

Haldenprosjektet ble opprettet i 1958, med mål om å utføre forskning for å bedre sikkerheten ved kjernekraftverk. Hovedfokuset var i mange år på brensels- og materialforskning, ved bruk av Haldenreaktoren. Siden 1970-tallet har det i tillegg vokst frem et nytt og viktig forskningsområde, som fokuserer på sikkerhet innen operasjoner, med hovedvekt på samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon (HTO). Selv om forskningsaktivitetene innen brensels- og materialforskning nå er avsluttet etter at Haldenreaktoren ble nedlagt i 2018, fortsetter forskningsaktivitetene innen sikre operasjoner, og HTO-prosjektet har i dag 12 medlemsland.

- Ny teknologi og nye sikkerhetsutfordringer globalt krever nytenking, øving og kunnskap.

- Haldenprosjektet er i dag kanskje aller mest kjent for den realistiske reaktorsimulatoren i Halden, dit fagfolk, eksperter og forskere fra hele verden kommer for å øve på skarpe situasjoner og observere hva som påvirker utfallet av dem. Ved siden av selve simulatoren ligger et VR-anlegg, som gjør at man samtidig kan ha med noen «inne» i reaktoren virtuelt, sier Huseby.

Cybersikkerhet står også sentralt i denne forskningen, og ti-år med forskning og forsøk brukes aktivt til å gjøre folk, bedrifter og myndigheter tryggere.   

Programmets formål er å skape informasjon som kan komme alle atomnasjoner til gode i sikkerhets- og lisensvurderinger, med særlig fokus på internasjonal kunnskapsutveksling og standardisering av sikkerhetsprosedyrer.  

-Haldenprosjektet er et internasjonalt prosjekt og flere av atomkraftens viktigste aktører har gjennom årene deltatt for å kunne utvikle og hente kunnskap, og vært villige til å investere i Norge for å oppnå dette, sier Nils Morten Huseby.

IFE har gjennom Haldenprosjektet blant annet utviklet en rekke moderne simulatorlaboratorier for å vurdere menneskelig prestasjon, kontrollinstrumenter, systemutvikling og cybersikkerhet. Forskningen som er produsert er internasjonalt viktig og er utført med mål om at flere kan anvende kunnskapen for en sikrere verden.

Følgende medlemsland er i dag del av Haldenprosjektet på brensel- og materialforskning: Belgia, Kina, Tsjekkia, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Japan, Korea, Nederland, Norge, Russland (suspendert), Slovakia, Sverige, De forente arabiske emirater, Storbritannia, USA og EU-kommisjonen.

Nøkkelord

Kontakter

Om IFE

IFE ble grunnlagt av den norske stat i 1948 for å utvikle Norges atomforskning. Norge var en pioner innen atomforskning og var det sjette landet i verden som bygget atomreaktor, og den første reaktoren ble satt i drift allerede i 1951. IFE har bygget og driftet fire forskningsreaktorer, tre på Kjeller og en i Halden. Haldenreaktoren ble stengt i 2018 og reaktoren på Kjeller ble stengt i 2019. Nedbyggingen av Norges atomprogram innebærer en omfattende opprydding som vil vare i flere tiår.  

IFE er en selvstendig forskningsstiftelse som er lokalisert på Kjeller og i Halden. Instituttet har både norske og internasjonale kunder. IFE er et av Norges største forskningsinstitutt med rundt 720 ansatte og omsetter for rundt 1,4 milliarder kroner. Instituttet har et ledende forskningsmiljø innen blant annet fornybar energi, digitale systemer, nukleærteknologi, radiofarmasi og industriutvikling.

Følg pressemeldinger fra IFE - Institutt for energiteknikk

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra IFE - Institutt for energiteknikk på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra IFE - Institutt for energiteknikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye