Arbeidstilsynet

Fortsatt behov for tilsyn med renholdsbransjen

Del

Arbeidstilsynet har i 2023 gjennomført nærmere 300 tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår i renholdsbransjen. Det er fortsatt utfordringer som må følges opp.

Arbeidstilsynets tilsynsaktivitet viser at det fortsatt er en del brudd i renholdsbransjen.
Fortsatt grunn til å følge med i renholdsbransjen. Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet

– Selv om de aller fleste arbeidsgivere har et ønske og en ambisjon om å drive seriøst, ser vi at det i denne bransjen er enkelte som bevisst bryter blant annet arbeidsmiljøloven og en del useriøse arbeidsgivere som ikke kjenner, eller bruker tid på, regelverket. Derfor fortsetter vi innsatsen i renholdsbransjen, også i 2024, sier avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Torgeir Moholt.

Sårbare for useriøsitet og utnyttelse

Det ble gjennomført til sammen 276 tilsyn med både små og store virksomheter over hele landet. Hovedhensikten med tilsynene er å sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår i en bransje som har vært preget av mangler i arbeidsavtaler, manglende overtidsbetaling og mange utsatte arbeidstakere.

I tilsynene undersøktes også om virksomhetene har stoffkartotek, og om ansatte har fått nødvendig opplæring på et språk de forstår. 

 Bransjen har mange ansatte med utenlandsk bakgrunn, få krav til utdanning, fysisk belastende arbeid og ofte ubekvemme arbeidstider. Mange ansatte i renholdsbransjen er derfor særlig utsatte for utnyttelse i arbeidslivet.

– Vi legger  vekt på å snakke direkte med renholdere, selv om det i noen tilfeller kan være krevende å finne dem. Informasjon fra renholderne gir oss viktig kunnskap om de faktiske arbeidsforholdene i virksomheten, forklarer Moholt.

Manglende HMS-kort og oversikt over arbeidstid

I mer enn 30 prosent av tilsynene avdekket vi at virksomhetene ikke hadde god nok oversikt over arbeidstiden til ansatte. 

– Det tallet er for høyt og renholdsvirksomheter må bli flinkere til å føre oversikt over arbeidstiden til sine ansatte, sier Moholt.

Det er også krav om HMS-kort i renholdsbransjen. Arbeidstilsynets inspektører fant i nesten 30 prosent av tilsynene at noen arbeidstakere manglet dette.

– Både manglende HMS-kort og manglende godkjenning vil som hovedregel føre til at virksomheten får overtredelsesgebyr. Dette er helt grunnleggende krav som vi forventer at renholdsvirksomheter har på plass, sier Moholt.

Allmenngjort bransje

–  Tilsynene er risikobaserte, noe som betyr at vi forsøker å velge ut virksomheter hvor det er høyest risiko for brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Resultatene fra tilsynene viser at det er viktig at vi følger med på denne bransjen, sier Moholt.

Renholdsbransjen er en allmenngjort bransje. Det betyr at ansatte i renholdsvirksomheter har krav på minstelønn. Minstelønn er fastsatt blant annet for å sikre like lønnsvilkår for alle ansatte i en bransje der ansatte kan være sårbare for å bli utnyttet.

Det ble avdekket brudd på minstelønnsbestemmelsene i 10 prosent av tilsynene.

Les om minstelønn i renholdsbransjen og andre bransjer Minstelønn - Arbeidstilsynet.

Renholdsvirksomheter skal ha godkjenning

Alle renholdsvirkomheter skal ha godkjenning fra Arbeidstilsynet.  Det er ulovlig å selge renholdstjenester uten offentlig godkjenning og det er ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra renholdsvirksomheter som ikke er godkjent.

 – Nå har godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter eksistert i så mange år at vi ikke burde komme over virksomheter som ikke er godkjente, sier Moholt.

Les om godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter: Godkjenningsordning for renholdsvirksomheter (arbeidstilsynet.no).

Tips oss

Du kan varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold på egen arbeidsplass og tipse om forhold du er vitne til på andre arbeidsplasser. Du kan velge å være anonym. Vi vurderer alle tips og varsel, og om vi skal følge opp med tilsyn. Bruk vårt online tipsskjema: https://tips.arbeidstilsynet.no/skjema/intern

Nøkkelord

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arbeidstilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye