Syv organisasjoner får status som plusspartner for norsk bistand

Del

Tillit, fleksibilitet og økt effektivitet er nøkkelord når syv sivilsamfunnsorganisasjoner blir Plusspartnere for norsk bistand. De syv organisasjonene er  Adra Norge, CARE Norge, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Strømmestiftelsen.

Flyktningehjelpen ( NRC) er en av syv sivilsamfunnsorganisasjoner som får status som Plusspartner for norsk bistand. Bildet er fra et utdanningsprosjekt Flyktingehjelpen drev blant internt fordrevne flyktninger i Nord-Kivu, DR Kongo i 2009.
Flyktningehjelpen ( NRC) er en av syv sivilsamfunnsorganisasjoner som får status som Plusspartner for norsk bistand. Bildet er fra et utdanningsprosjekt Flyktingehjelpen drev blant internt fordrevne flyktninger i Nord-Kivu, DR Kongo i 2009. Foto: Jan Speed / Panorama

Dette er de første organisasjonene som inkluderes i en ny samarbeidsmodell for norsk bistand. Målet med Plusspartner- modellen er å frigjøre tid til strategisk samarbeid, og slik sørge for bedre og mer effektiv bistand.

–  Plusspartnerne blir et viktig utviklingsverktøy for Norge og vil bidra til å øke kvaliteten og effektiviteten i bistanden. Jeg håper at fokuset på nytenkning og utprøvning vil bidra til en mer helhetlig tilnærming slik at vi kan skape varige positive endringer, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

– Må tenke nytt

Plusspartner er en ny modell som skal legge til rette for et mer fleksibelt, tillitsbasert og strategisk samarbeid mellom Norad og sivilsamfunnsorganisasjoner som mottar støtte.

–  Utfordringene verden står overfor med å nå bærekraftsmålene innen 2030, krever at vi tenker nytt sammen med partnerne våre og at vi bruker bistanden mest mulig strategisk. Jeg er derfor veldig glad for at Norad nå er i gang med de første Plusspartner-samarbeidene, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Han har klare forventninger til at dette skal bidra til at vi øker både effektiviteten og kvaliteten på bistanden.

–  Vi skal forenkle forvaltningen og frigjøre tid til strategisk dialog om hvordan bistand virker best mulig, sammen med viktige partnere, understreke Solhjell.

Søknadsbasert ordning

Plusspartner-ordningen er for sivilsamfunnsorganisasjoner som oppfyller visse krav til kompetanse, kapasitet og gode systemer. Organisasjonene må søke om å bli Plusspartner. Flere organisasjoner vil få status som Plusspartner etter hvert som søkere blir vurdert.

Plusspartner-status i seg selv ikke er en garanti for finansiering, men modellen innebærer en forhåndsvurdering som gir dem rett til å levere forenklede søknader, få en mer overordnet oppfølging og finansiell fleksibilitet. Plusspartnere må fremdeles søke om tilskudd når Norad lyser ut midler.

Mer informasjon om Plusspartner finner du her: Norads plusspartnermodell

null
–  Utfordringene verden står overfor med å nå bærekraftsmålene innen 2030, krever at vi tenker nytt sammen med partnerne våre og at vi bruker bistanden mest mulig strategisk. Jeg er derfor veldig glad for at Norad nå er i gang med de første Plusspartner-samarbeidene, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell. Foto: Norad
null
Dette er de første organisasjonene som inkluderes i en ny samarbeidsmodell for norsk bistand. Fra venstre; Generalsekretær Erik Lunde i Strømmestiftelsen, generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens nødhjelp, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, Ann Stewart Pedersen i Redd Barna, Generalsekretær Birgit Philipsen i Adra Norge, Utenlandssjef Magnhild Vasset i Flyktningehjelpen. generalsekretær Raymond Johansen i Norsk folkehjelp, generalsekretær Kaj-Martin Georgsen i Care Norge og Bård Vegar Solhjell,direktør i Norad. Foto: Norad

Nøkkelord

Kontakter

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Sammen beveger vi verden.

Følg pressemeldinger fra Norad

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norad på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norad

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye