Sjømatbedriftene

Sjømatbedriftene vil fornye og forbedre ferskfiskordningen

Del

Sjømatbedriftene mener ferskfiskordningen bør endres for å oppnå bedre tilgang på råstoff for industrien. Et av forslagene de nå har ute på høring hos sine medlemmer, er å inkludere trålere og konvensjonelle havfiskefartøy inn i ordningen.

Administrerende direktør, Robert H. Eriksson, i Sjømatbedriftene har igangsatt arbeid internt for å fornye og forbedre ferskfiskordningen, slik at fiskeindustrien kan sikres råstoff hele året.
Administrerende direktør, Robert H. Eriksson, i Sjømatbedriftene har igangsatt arbeid internt for å fornye og forbedre ferskfiskordningen, slik at fiskeindustrien kan sikres råstoff hele året.

Ferskfiskordningen har som formål om å øke tilførselen av fersk fisk til landindustrien utenfor hovedsesongen. Ordningen har virket siden 2013 og ble evaluert i 2017. En ny evaluering forelå i februar 2024, og konkluderte med at ordningen i stor grad oppfyller sitt primære formål, gjennom å tilrettelegge for økonomisk og sosial bærekraft i foredlingsleddet og i kystsamfunn. Ordningens institusjonelle bærekraft vurderes også som god. Samtidig gir ordningen noen utfordringer for miljømessig og økonomisk bærekraft, og da først og fremst for fiskeflåten.

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Holmøy Eriksson, forteller at de ikke er i tvil om at ordningen er positiv, og bidrar til økte leveranser på høsten.

- Ikke bare blir det levert torsk, men også hyse, sei og øvrige arter som ellers ikke ville blitt fisket. Men vi ser også at det er mulig å styrke ordningen ytterligere slik at enda mer råstoff blir levert og kommer landindustrien til nytte, sier Eriksson.

Han forteller at Sjømatbedriftene har jobbet med et forslag som kan bidra til å forbedre ordningen. Blant forslagene som nå er på høring internt i organisasjonen er:

  • Trålere og konvensjonelle havfiskfartøy inkluderes i ferskfiskordningen
  • Det avsettes en fast andel på 10% av totalkvoten til ordningen hvert år, med en nedre grense på 15 000 tonn. Avsatt kvantum fordeles hhv på fartøygruppene.
  • Om oppstart av ordningen settes til 1. juli, eller alternativt 1. august, med innblanding på 30%
  • Fangst som ikke går til humant konsum, skal ikke gi grunnlag for bonus på torsk.

-Dette er blant forslagene vi nå har ute på intern høring. Så vil det være medlemmene gjennom sine innspill, og forankring i våre relevante bransjeutvalg og sentralstyret som til slutt avgjør hva som blir vår endelige politikk og løsning på området, sier Eriksson.

Robert H. Eriksson trekker frem at for de deler av fiskeindustrien som baserer sin produksjon på ferskt råstoff og produserer ferske produkter for salg, er det ønskelig med størst mulig kontinuitet i landingene, og en jevn råstofftilførsel av lite lagringsvillige innsatsfaktorer og ferdigvarer.

- Det er liten tvil om at det innebærer en ulempe for disse bedriftene å kun ha torsk tilgjengelig i årets første tertial, sier han.

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt om innspill fra næringen basert på den siste evalueringen av ordningen.

- Dette er en ordning som opptar mange av våre medlemsbedrifter. Det er derfor helt naturlig at vi nå har gjort en god og grundig jobb for å se på forbedringer som kan bidra til å styrke ordningen for industrien, slik at vi kan skape økte verdier, og økt bearbeiding av fisken her hjemme, avslutter Robert H. Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Kontakter

Om Sjømatbedriftene

Sjømatbedriftene er en nasjonal, politisk uavhengig næringsorganisasjon som representerer alle ledd i sjømatnæringen fra produksjon til salg. Vårt formål er å utvikle sjønæringene på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte. På samme tid skal vi ivareta medlemmenes interesser – både næringspolitisk, økonomisk, faglig og sosialt.

Følg pressemeldinger fra Sjømatbedriftene

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Sjømatbedriftene på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sjømatbedriftene

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye