NAF

Resolusjon fra NAFs landsmøte: Tre grep for å rigge samferdsel for fremtiden

Del

Ny teknologi, kunstig intelligens og samfunnets krav til bærekraft griper inn i alle sektorer. Befolkningsvekst og teknologiutvikling vil kreve nye grep. Helt siden 1924 har NAF vært en pådriver for trygg og effektiv samferdsel. Nå må omstillingstempoet økes om vi ikke skal sakke akterut de neste årene.

NAF er 100 år i 2024. NAFs landsmøte har vedtatt en resolusjon med tre grep for å rigge samferdsel for fremtiden
NAF er 100 år i 2024. NAFs landsmøte har vedtatt en resolusjon med tre grep for å rigge samferdsel for fremtiden NAF

I 1924 utgjorde folketallet i Norge om lag 2,6 millioner. I 2030 kan vi passere 6 millioner ifølge SSB. Større press på infrastruktur stiller krav til bedre organisering og ny finansiering. Bedre utnyttelse av de mulighetene ny teknologi representerer må være styrende for utviklingen fremover.  

Ny teknologi må på plass 

Norge har et stort potensial for å ta i bruk ny teknologi som gjør folks hverdagsreise tryggere og enklere. Teknologi som muliggjør selvkjøring, varsling til trafikanter og bedre trafikkavvikling kan gi store gevinster for trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet. NAF mener myndighetene må trappe opp innsatsen og ta i bruk teknologi som muliggjør datautveksling mellom kjøretøy og infrastruktur, samtidig som personvernet trygges.  

Ta bedre ansvar for de veiene vi har 

Dårlige veier tar liv. Penger brukt på vedlikehold er investering i folks trygghet og livskvalitet. Det er et offentlig ansvar å sikre effektiv og bærekraftig utbygging av trygge veier. Derfor må veiprosjekter finansieres av det offentlige og ikke gjennom bompenger. NAF forventer et stort vedlikeholdsløft for fylkesveiene i hele landet. Veinettet må utvikles til å ha en standard som holder følge med trafikkutviklingen og sikrer trygge hverdagsreiser.  

Bedre organisering og helhetlig utbygging  

I forkant av Nasjonal transportplan har det offentlige brukt 2 milliarder kroner på planlegging av prosjekter som blir utsatt eller ikke realisert. NAF mener det er store gevinster i at etatene for fly, tog, vei og sjø jobber bedre sammen. Vi etterlyser sterkere samordning i sektoren og en mer helhetlig transportplanlegging. 

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 67 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye