Statens vegvesen

Enighet om forlengelse Oslopakke 3

Del

Det er enighet mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om forslag til bompengetakster, og forlengelse av Oslopakke 3 til 2045. Avtalen gir prioriteringer innenfor vedlikehold, fornying, samt prosjekter man ønsker å prioritere.   

Knut Opheide / SVV Knut Opheide / SVV

Den justerte prosjektporteføljen har en total ramme på 93,2 milliarder kroner for perioden 2025-2045. Bompengene skal fortsatt fordeles med 60 prosent til Oslo og 40 prosent til Akershus. Avtalen skal endelig godkjennes av bystyret i Oslo og fylkestinget i Akershus. 

Takstjustering av bompenger 

Mange flere nullutslippskjøretøy i bomringen er svært positivt, men det har redusert inntektene. Nå er det oppnådd enighet om forslag til takster som vil sikre midler til viktige tiltak i årene framover. Takstopplegget for personbiler innebærer moderate trinnvise økninger for både fossile og elektriske kjøretøy. 

Økningen i kroner for elbiler vil bli den samme som for fossile biler. Normaltaksten for elbil fra 1.1.2025 vil øke fra 16 kr til 19 kr utenom rushtiden og fra 23 til 25 kr i rushtiden.  I 2026 økes takstene med ytterligere 1 kr utenom rush og 2 kr i rushtiden.  

Taksten for fossile biler fra 1.1.2025 økes med 3 kr utenom rushtiden (til 36 kr), og med 4 kr i rushtiden (til 43 kr). I 2026 økes takstene med ytterligere 1 kr utenom rush og 2 kr i rush.  

Takstfritak 

 • Takstfritak for el-lastebiler, hydrogen og biogass til og med 2030 kombinert med økning for tunge fossile kjøretøy fra 2026. 
 • Takstfritak for varebiler på el og hydrogen til og med 2030. 


Det innføres dobbel takst for nye fossile personbiler i løpet av 2026, forutsatt at Stortinget åpner for et slikt virkemiddel. 

Prosjektene - hovedsatsninger 

Dette er hovedprioriteringene:

 • Vekt på tiltak som bidrar til nullvekstmålet og til å nå mål om reduserte klimagassutslipp 
 • Hovedfokus på å gjennomføre igangsatte prosjekter, ta vare på den infrastrukturen vi har og å prioritere midler til å styrke kollektivtilbudet i regionen. 
 • Igangsatte prosjekter: Fornebubanen inkludert nye vogner, nytt signalsystem (CBTC) for T-banen og oppgradering av Majorstuen stasjon 
 • Reinvestering og vedlikehold av T-bane og trikk 
 • Drift av kollektivtrafikk, med blant annet økte midler til drift av kollektivtransporten i Akershus og forsterket rutetilbud i Groruddalen 
 • Videre planlegging av T-baneforlengelse til Visperud/Skårer 
 • Røatunnel  
 • Ensjøsvingen 
 • Videre planlegging av T-banetunnel gjennom sentrum, sett i sammenheng med helhetlig utredning av fremtidig løsning for T-baneinfrastrukturen 


Uttalelser fra partene

Oslo kommune: 

 • Jeg er stolt av at vi nå har landet en avtale som gir store utslippskutt, mindre biltrafikk og en grønnere byutvikling. For Oslos del går 99 prosent av bompengene til kollektiv, sykkel og gange. Takstopplegget er det beste for klima noensinne, og setter fart på omstillingen til elbiler og el-lastebiler, samtidig som det sikrer inntekter til vedlikehold og investeringer. Jeg er veldig glad for at vi endelig får til et skikkelig kollektivløft i Groruddalen, med både ny trikkelinje, flere t-baneavganger og mer buss, sier Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.   
 • For Høyre har det vært utrolig viktig og avgjørende at vi holder bomtakstene så lave som mulig. Vi har hele veien jobbet hardt for å presse de ned og lyktes med det. Dette er også en historisk dag for alle som har ventet 30 år på Røatunnelen. Jeg er stolt over at vi har fått gjennomslag for finansiering av Røatunnelen, Ensjøsvingen og til å bedre kollektivtilbudet i Groruddalen, sier bystyrepresentant Mehmet Kaan Inan (H) 
 • At vi klarer å holde bompengeinntektene fra personbiler på dagens nivå, samtidig som vi får til nye viktige kollektivprosjekter og kutt i klimautslippene, er en stor seier for Arbeiderpartiet. Med ny trikk til Bjerke, bygging av Ensjøsvingen, 400 millioner til styrket busstilbud i Groruddalen og flere t-baneavganger i Oslo Sør får vi også til en mer rettferdig pakke med bedre fordeling mellom øst og vest, sier bystyrepresentant Abdullah Alsabeehg (Ap) 

Akershus fylkeskommune:  

 • Med denne avtalen styrker vi kollektivtilbudet i Akershus, det er viktig for å redusere biltrafikk og utslipp. Jeg er veldig fornøyd med avtalen, og at det settes av midler til videre planlegging av E18 og at vi nå får ballen i mål når det gjelder finansiering av Fornebubanen, sier Anette Marie Solli (H), fylkesrådsleder i Akershus fylkeskommune.   
 • Vi får en historisk satsing på kollektivtrafikk i Akershus, og sikrer at klimagassutslippene i regionen kuttes raskere. Vi sikrer bygging av Fornebubanen, kollektivtraseen til Kjeller og videre planlegging av forlengelse av T-banen til Lørenskog. Det er avgjørende at vi nå får gode insentiver for raskere omstilling til nullutslippskjøretøy både når det gjelder personbiler og tunge kjøretøy. Det skal være enkelt og billig å reise kollektivt, og det skal lønne seg å gjøre de miljøvennlige valgene i hverdagen. Det blir enklere nå, sier Solveig Schytz (V), fylkesråd for plan, kulturminnevern, klima og miljø, Akershus fylkeskommune.  
 • Jeg er glad og stolt over at vi har klart å dra i land en historisk satsing på bedre kollektivtilbud i hele Akershus, gjennom mer penger til flere bussruter, hyppigere avganger og billigere kollektivbilletter. Samtidig som vi sikrer fortsatt bygging av Fornebubanen, høystandard kollektivtrase til Kjeller og planlegging av t-bane til Lørenskog. Dette vil kunne gjøre hverdagen til innbyggerne våre mye enklere, sier Hoda Imad (Ap), gruppeleder for Akershus Arbeiderparti. 

Statens vegvesen: 

 • Enigheten om økonomien i Oslopakke 3 vil gi videre satsning på kollektivtrafikk, sykling og gåing. Vi vil få en fortsatt positiv utvikling i Oslo og Akershus, sier vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, som har ledet forhandlingene om en ny Oslopakke 3.
 • Takstene i bomringene og prosjektene det er enighet om vil bidra til å realisere målet om nullvekst i personbiltrafikken og økt bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange, understreker vegdirektøren.
 • Det kreves målrettet innsats for å nå nullvekstmålet. Lokale parter får et større ansvar for å nå nullvekstmålet der treffsikre bompenger i tillegg til areal- og parkeringspolitikk er sentrale virkemidler. 

Videre behandling av avtalen 

Staten er ikke part i avtalen. Statens vegvesen vil på bakgrunn av lokal enighet utarbeide faglig grunnlag for endelig lokalpolitisk behandling i fylkesting og bystyre, samt stortingsbehandling av den reviderte bompengepakken.  

Om Oslopakke 3 

Oslopakke 3 er plan for veiutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Tidshorisonten er 2008-2045. Målet er å utvikle et sikkert, miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem for en region i kraftig vekst. 

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. 

Pressekontakt:  

Oslo kommune: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (Oslo) - pressetelefon 90 47 19 99 / presse.mos@oslo.kommune.no 

Akershus fylkeskommune: Pressevakt, tlf.: 40 40 53 30 (ikke sms)  / presse@afk.no  
 
Pressen kan også kontakte de politiske representantene direkte. 

Faktaspørsmål:  

Oslopakke 3-sekretariatets leder, Alberte Ruud, epost: alberte.marie.ruud@vegvesen.no 

Dokumenter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye