Mattilsynet

Om lag 220 ansatte i Mattilsynet er tatt ut i streik

Del

Akademikerne og Unio tok fredag morgen ut medlemmer i staten i streik.

Det er spesielt region Stor-Oslo og hovedkontoret som er berørt av streiken. Nesten halvparten av de om lag 220 streikende i Mattilsynet jobber i region Stor-Oslo, mens resten er ansatt ved hovedkontoret. Mattilsynet har fått innvilget unntak for enkelte ansatte som ivaretar samfunnskritiske og andre sentrale oppgaver.

Konsekvenser

Streiken medfører mindre kapasitet, spesielt i region Stor-Oslo, som omfatter Oslo, Akershus og Østfold. Dette vil få konsekvenser for tilsynsarbeidet på alle fagområder – inkludert dyr, mat og planter.

Våre brukere vil særlig kunne merke redusert kapasitet på utstedelse av eksportattester både for sjømat og annet mat, eksport av landbruksmaskiner og attester som trengs ved reise med hest. Grensekontrollstasjonen på Oslo havn har også redusert kapasitet for behandling av grensekontrollpliktige varer fra tredjeland inn til Norge. Det blir også redusert kapasitet til å behandle klagesaker, og evne til å håndtere akutte hendelser og andre hastesaker.

Vi forsøker å informere berørte interessenter om konsekvenser av streiken. 

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Vannverket i Båtsfjord, tingrettens dom og veien videre13.6.2024 18:25:35 CEST | Pressemelding

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag besluttet å ikke anke Indre og Østre Finnmark tingretts dom 13. mai 2024, der staten ble holdt erstatningsansvarlig for utgifter på kr 506.462,- som Båtsfjord kommunes vannverk hadde etter at de i desember 2020 oppdaget fluorholdige stoffer i drikkevannet. Tingretten mente at Mattilsynet region Nord gikk for langt da de i januar 2021 ga uttrykk for at kommunen måtte advare borgerne mot å drikke vannet fra vannverket. Tingretten mente at det ikke var grunnlag for «pålegg om strakstiltak».

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye