LO

LO unngår streik i staten

Del

Får fullt gjennomslag for kravene om økt kjøpekraft og én tariffavtale i staten. - Dette setter en stopper for ulik lønn for likt arbeid i staten, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LOs krav i årets tariffoppgjør i staten var økt kjøpekraft for alle og en rettferdig fordeling av lønna, gjennom én likelydende tariffavtale for alle.

- LO fikk innfridd vårt viktigste krav. Det betyr et lønnsoppgjør med en ramme som sikrer en lønnsutvikling i tråd med industrien, på 5,2 prosent. Samtidig fikk vi gjennomslag for vårt andre hovedkrav, nemlig at alle de ansatte i staten skal ha samme tariffavtale. Det er viktig for frontfaget og den norske modellen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Lik lønn for likt arbeid

Akademikerne fikk i 2016, under Erna Solbergs regjering, gjennomslag for en egen tariffavtale i staten og prioriterte at lønna forhandles lokalt uten streikerett. Dette var et brudd med forhandlingsregimet som hadde rådet i staten, med én likelydende avtale for alle fagforeningene. I 2022 valgte Unio å gå over til samme avtale som Akademikerne.

- To ulike avtaler har åpnet for en ulik lønnsutvikling over tid, og større lønnsforskjeller. LO krevde én likelydende avtale for alle de organiserte i staten. Det kravet har vi fått uttelling for, sier LO-lederen.

- Med to ulike tariffavtaler blir lønnsutviklingen i mange tilfeller vilkårlig, Vi kan ikke ha det slik at ansatte på samme arbeidsplass, med samme utdannelse, stilling og arbeidsoppgaver skal ha ulike lønns- og arbeidsvilkår.

Statens tilbud var godt

Det betyr at de LO-organiserte i statlige virksomheter ikke går ut i streik. Samtidig har både Akademikerne og Unio sagt nei til staten tilbud og tar sine grupper ut i streik.

-  Vi mener statens tilbud var godt og ga god uttelling for de ansatte. Det er viktig for oss med en avtale som ivaretar frontfagsmodellen og sikrer lik lønnsutvikling over tid. Så tar jeg til etterretning at de ikke ønsker en mer solidarisk lønnspolitikk, sier LO-lederen.

- Staten har ansvar for at lønnsdannelsen i Norge er samordnet. Ulike tariffavtaler i staten kan ha smitteeffekt til andre sektorer, og undergrave frontfagsmodellen. Økt lønnskonkurranse i staten kan smitte over på kommunene, og innebære kraftig vekst i lønnskostnadene for offentlig sektor, uten at man er sikret at denne lønnsveksten kommer de som trenger den mest til gode, legger hun til.

Flertallet av LOs forhandlingsutvalg har sagt ja til denne avtalen, som man mener er i tråd med LOs hovedkrav. 

Hovedtrekkene i meklingsresultatet:

- Lønnsoppgjøret er innenfor frontfaget på 5,2 prosent.

- Fordelingen sentralt/lokalt 25/75

- Sentralt generelt tillegg på 0,75 % til alle

- Lokal avsetning på 2,15 % av lønnsmassen i den enkelte virksomhet

- En hovedtariffavtale som har med regler for minstelønn og godskriving, og legger til rette for at vi igjen kan få likelydende hovedtariffavtaler i staten.

Kontakter

Følg pressemeldinger fra LO

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye