Legeforeningen

KS og Legeforeningen enige om legevakt

Del

Etter krevende, men konstruktive forhandlinger i tvungen mekling, ble KS og Legeforeningen enige på overtid om ny særavtale for legetjenesten i kommunene (SFS 2305).

President Anne-Karin Rime
President Anne-Karin Rime Foto Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

– Jeg er glad og lettet over at Legeforeningens langvarige kamp for bedre vern på legevakt har ført til konkrete resultater. Dette er et viktig skritt på veien mot å gjøre kommunene til en mer attraktiv arbeidsplass, sier president i Legeforeningen Anne-Karin Rime.  

Særavtalen for kommunehelsetjenesten regulerer blant annet legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for LIS1. Legeforeningen har over tid vært opptatt av å redusere den høye arbeidsbelastningen på fastlegene, samt stramme inn kommunenes nær ubegrensede adgang til å pålegge legene legevakt. I 2020 var Legeforeningen i streik om nettopp denne saken. 

Normtall for antall leger i vaktdistriktene 

Enigheten innebærer at Legeforeningen etter mange års kamp for bedre arbeidstidsvern på legevakt, har fått KS med på en innstramming i avtalen som setter klare grenser for arbeidstid på legevakt. Mens det hittil kun har vært ikke-bindende "bør"-bestemmelser i avtalen, er det nå innført "skal"-bestemmelser som stiller absolutte krav til antall leger i de ulike vaktordningene.  

– Når det blir stilt krav om et minimumsantall leger i vaktordningene, sikrer dette at belastningen på den enkelte lege ikke blir altfor stor, sier Rime.

Innføring av timehonorar for LIS1 

Partene er også enige om at det skal innføres timelønn for vaktarbeid for LIS1 med virkning fra 1. september. Dette er en systemendring Legeforeningen har jobbet for lenge. Det vil gi en mer forutsigbar avlønning og en betydelig forenkling for LIS1 i møtet med legevakt. Endringen fører også til at takster og egenandeler for arbeidet LIS1-leger utfører, vil tilfalle kommunen.  

Økonomi i tråd med rammen i kommuneoppgjøret 
De økonomiske satsene i avtalen justeres med 5,4 prosent med virkning fra 1. januar 2024. Fra 1. januar 2025 skal satsene justeres i tråd med rammen for hovedoppgjøret i 2024 som endte på 5,2 prosent. 

Kontakter

Norges største medisinske fellesskap

Legeforeningen er Norges største medisinske fellesskap. Over 40 000 medisinstudenter og leger er medlem hos oss. Vi organiserer 94 prosent av alle leger i Norge og er landets eneste komplette profesjonsforening. Siden 1886 har Legeforeningen kjempet for deg og faget du brenner for. Det gir en bedre helsetjeneste. Vi er foreningen for alle leger, hele livet.

Følg pressemeldinger fra Legeforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Legeforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Legeforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye