Å Energi

Økt produksjon og solid overskudd i første kvartal

Del

Å Energi leverte et underliggende resultat på 541 millioner etter skatt for årets første kvartal. Bak de gode tallene ligger en vinter med mye nedbør som medførte økt produksjon.

Elv, vann, kraftverk, dam, skog, himmel. Foto.
De neste 10 årene planlegger Å Energi å fortsatt investere tungt i mer nett og vannkraft. Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes ble satt i drift i fjor.

Konsernet leverte et underliggende driftsresultat på 1 924 millioner kroner (2 598 millioner kroner). Det ga et underliggende resultat på 541 millioner kroner (710 millioner kroner) etter skatt.

– Mye nedbør i både Agder og Buskerud førte til at vi produserte mer vannkraft de tre første månedene i år enn samme periode i fjor. Til tross for lavere kraftpris, bidro dette til et sterkt resultat innen vannkraft, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.

Første kvartal i fjor var kraftprisen i Sør-Norge over 1 krone per kWh. Årets første kvartal viser priser som er nesten halvert sammenlignet med samme periode i 2023.

-  Noe av årsaken er en mild vinter i Europa og derfor lavere gasspriser. Dette, i kombinasjon med vedvarende høye kostnader på teknologi, høye renter og fortsatt geopolitiske usikkerhet, gjør markedsforholdene for nye investeringer krevende og uforutsigbare. Samtidig opplever Å Energi og bransjen høy etterspørsel etter fornybar kraft for å nå klimamål, sikre arbeidsplasser og utvikle ny industri, forklarer Syvertsen.

Klar for storsatsning på nett og vannkraft
Konsernets kraft- og nettinvesteringer i første kvartal var på nivå med samme periode i fjor. I løpet av de neste 10 årene planlegger Å Energi å fortsatt investere tungt i mer nett og vannkraft.

- I fjor åpnet vi Fennefoss kraftverk, vårt første nye vannkraftverk på syv år. Fremover vil vi fokusere på både nye investeringer og oppgraderinger av eksisterende vannkraftportefølje, sier Syvertsen.

Å Energi ser på muligheten for å bygge pumpekraftverk øverst i Setesdal i Agder. Kraftverket vil kunne bli i størrelsesorden 1 000 MW, som er større enn kraftverkene Brokke og Holen til sammen.

– Potensialet for mer fornybar kraftproduksjon i Norge er fortsatt stort. Men vi trenger også forutsigbare rammebetingelser fra myndighetene for å gjøre det attraktivt å bygge ut mer kraft, kommenterer Syvertsen.

Robusthet i en krevende omverden
De siste to årene har en større andel av konsernets inntekter kommet fra andre segmenter enn vannkraft, som historisk har vært den største bidragsyteren.

– Dette viser styrken med å være i hele verdikjeden; fra produksjon og helt ut til sluttkunde. Det gir et bredere og mer solid fundament for oss som konsern, men også en større trygghet for verdiskaping og utbytte til eierne våre, sier Syvertsen og legger til:

- Gjennom langsiktige kraftkontrakter sikrer vi også forutsigbarhet til industri, og legger til rette for ny kraftproduksjon i Norge og Norden. Aktiviteten i hele verdikjeden, kombinert med Å Energis kompetanse, bidrar til å senke konsernets finansielle og operasjonelle risiko, og gir robusthet i en uforutsigbar omverden, sier Syvertsen, og viser blant annet til de langsiktige kraftkontraktene konsernet har med industriselskaper som Borregaard og Eramet Norway.

Nedsalget i den tyske delen av batteriselskapet Eco Stor, som Å Energi har utviklet siden 2019, innebærer at konsernet har realisert verdier for flere hundre millioner kroner. Eco Stor har allerede installert rundt 100 MWh lagringskapasitet i Tyskland, som bidrar til å balansere strømnettet. Nå skal batteri-selskapet vokse videre med noen av de største investorene innen fornybar energi i ryggen, samtidig som Å Energi beholder en betydelig eierpost.

Gjennom flere år har Å Energi utviklet ulike fleksibilitetsløsninger for å utnytte strømnettet bedre. Gjennom prosjektet Euroflex har Å Energi samlet syv nettselskap i Norge. Med 100 millioner kroner i støtte fra Enova, skal Euroflex utvikle løsninger for et fremtidsrettet og bærekraftig strømnett.

Å Energi har i tillegg fattet investeringsbeslutning for et pilotanlegg for grønn hydrogenproduksjon i Kongsberg, med planlagt byggestart i 2025.  Pilotanlegget samlokaliseres med Pikerfoss vannkraftverk, noe som sikrer små arealinngrep og lavere klima- og miljøavtrykk.

Kontakter

Bilder

Vann, elv, dam, kraftverk skog, himmel. Foto.
De neste 10 årene planlegger Å Energi å fortsatt investere tungt i mer nett og vannkraft. Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes ble satt i drift i fjor.
Last ned bilde
Mann i dress i kontorlandskap. Foto.
Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi. Foto: Kjell Inge Søreide
Last ned bilde

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Å Energi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Å Energi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Å Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye