Arbeidstilsynet

Ofte stilte spørsmål om feriepenger

Del

For mange erstattes lønnen i juni av oppsparte feriepenger. Her er noen spørsmål om feriepenger som vi i Arbeidstilsynet får ofte.

Bildet viser en servitør som bærer mat inne i en restaurant.
OPPTJENTE MIDLER: Hvor mye får jeg egentlig i feriepenger? Og påvirker sykemelding retten til feriepenger? FOTO: Arbeidstilsynet.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du lese om feriepenger på nettsiden vår eller kontakte Arbeidstilsynets svartjeneste.

Når får jeg utbetalt feriepenger?

Etter ferieloven skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, hvis ikke annet er avtalt. Deles ferien opp, skal feriepengene deles tilsvarende. Veldig mange virksomheter har avtale om at feriepengene utbetales en bestemt måned, for eksempel i juni.

Hvordan kan jeg finne ut hva jeg får i feriepenger?

Feriepenger beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret, året før ferien avvikles. På lønns- og trekkoppgaven fra i fjor, skal feriepengegrunnlaget komme frem.

Feriepengene skal utgjøre minimum 10,2% av feriepengegrunnlaget. I virksomheter med tariffavtale, kan prosentsatsen være høyere. For arbeidstakere som er over 60 år, skal prosentsatsen være 2,3% høyere enn den vanlige satsen.

Jeg begynte i ny jobb 1. januar. Vi har utbetaling av feriepenger i juni. Nå hevder arbeidsgiver at jeg verken får lønn eller feriepenger i juni. Stemmer dette?

Ja, det stemmer. Ferie er ulønnet fritid. Det er feriepengene som ble opptjent i fjor, som skal dekke lønna di mens du avvikler ferien.

I dette tilfellet, er det feriepengene du opptjente hos den tidligere arbeidsgiveren, som dekker lønna når årets ferie skal avvikles. Disse pengene fikk du enten utbetalt når du sluttet hos forrige arbeidsgiver, eller så vil du få disse fra forrige arbeidsgiver nå i juni.

Dersom du ikke var i jobb i fjor, har du uansett rett til å ta ferie, men altså ikke rett til feriepenger.

Jeg var sykemeldt store deler av fjoråret. Påvirker dette retten til feriepenger?

Arbeidsgiver skal betale sykepenger de 16 første dagene ved en sykemelding. Det skal beregnes feriepenger også for denne perioden. Etter arbeidsgiverperioden betaler folketrygden feriepenger for inntil 48 sykemeldingsdager hvert opptjeningsår.

I de tilfellene der arbeidsgiver forskutterer lønn ved sykemelding, vil konkrete avtaler eller tariffavtaler avgjøre om det skal betales feriepenger som normalt.

Jeg var student deler av fjoråret, og har ikke full opptjening av feriepenger. Må jeg avvikle full ferie?

Nei, ferieloven åpner for at arbeidstakere kan frasi seg retten til feriefritid dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Dette er da et valg du har, og ikke noe arbeidsgiver kan kreve.

 Har du ikke full opptjening av feriepenger året før, så får du to alternativer:

  1. Ta full ferie likevel. Tar du full ferie, vil du bli trukket i lønn for full ferie. Du vil da oppleve at feriepengene opptjent året før ikke kompenserer det du blir trukket i lønn.
  2. Kun ta den delen av ferien som dekkes av feriepengene opptjent året før. Resterende ferie kan du motsette seg å ta.

Kan jeg be arbeidsgiveren min utbetale feriepenger på forskudd?

Nei. Feriepenger er ikke en spareordning eller en ekstrabetaling fra arbeidsgiver som du får i tillegg til lønn. Det er heller ikke noe arbeidsgiver trekker fra lønnen din. Det er et beløp som arbeidsgiveren setter til side året før for å erstatte manglende lønn når du tar ferie. Formålet med feriepengeordningen er derfor at arbeidstaker skal sikres økonomisk mulighet for feriefritid.

Feriepenger kan derfor utbetales i direkte forbindelse med ferieavvikling eller når du avslutter et arbeidsforhold. Vet utbetaling når du slutter i en jobb, må du ta vare på feriepengene utbetalt av tidligere arbeidsgiver da de skal brukes for å kompensere for manglende lønn mens du tar ferie hos ny arbeidsgiver.

Les mer

Arbeidstilsynets nettside om feriepenger

Se også

Skatteetatens nettside om feriepenger

Navs nettside om ferie og feriepenger

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Følg pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arbeidstilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye