Statens vegvesen

Byfjordtunnelen blir asfaltert

Del

Statens vegvesen skal nå asfaltere E39 Byfjordtunnelen.

E39 Byfjordtunnelen. Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen
E39 Byfjordtunnelen. Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

– Alle felt fra bunnen og opp til Randaberg skal freses og asfalteres. Jobben finner sted fra 26. mai klokken 23.59 - fredag 31. mai klokken 06.00, og søndag 2. juni klokken 23.59 til fredag 7. juni klokken 06.00, sier prosjektleder Bjørn I Andersen i Statens vegvesen.

Kolonnekjøring hele døgnet

For å minimere ulempene for trafikantene og gi best mulig framkommelighet under arbeidene, vil Vegvesenet avvikle trafikken med samme regime som på de andre tunnelarbeidene i området siste tiden; nemlig med døgnkontinuerlig kolonnekjøring.

Erfaringene med dette har vært gode, men trafikantene må likevel påregne noe venting.

Antallet ledebiler vil være høyest på dagtid når det er mest trafikk. Det vil si at det ikke vil bli fastsatte tidspunkter for kolonnene.

To kjørefelt skal være åpne på dagtid, og ett på natten.

– Nødvendig arbeid som ikke kan vente

Det har vært mye arbeid i Byfjord- og Mastrafjordtunnelen siste tiden. Vegvesenet har full forståelse for at med dette i tillegg, så kan det oppfattes som ekstra krevende for trafikantene i Stavanger-området. 

– Men da er det viktig å presisere at dette er helt nødvendig vedlikehold som ikke kan vente, og at vi derfor er nødt til å gjøre det nå, for at vi som ansvarlig vegeier fortsatt skal kunne tilby trygge tunneler. Det er helt korrekt at arbeidet får betydning for trafikantene der og da. Men ulempene kan bli større om vi ikke gjør det, legger Andersen til.

Han understreker at det ikke er mulig å gjøre dette nødvendige og omfattende arbeidet uten konsekvens for trafikantene.

– Ved en ordinær måte å gjennomføre dette arbeidet på i Byfjordtunnelen måtte vi hatt kolonnekjøring i flere uker nattestid. Etter gode erfaringer med døgnkontinuerlig kolonnekjøring i forbindelse med andre arbeider i området nylig, viderefører vi denne løsningen nå, for å minimere ulempene spesielt med tanke på de fastboende på øyene. Ved å jobbe døgnet rundt vil vi kunne jobbe mer effektivt og den totale arbeidstiden blir kraftig redusert.

– Kjør aktsomt, slik loven sier

Frå tid til annen er det trafikkulykker i anleggsområder. Statens vegvesen minner om ansvaret den enkelte sjåfør har for å kjøre aktsomt i henhold til Vegtrafikklovens paragraf 3.

Vegvesenet har i all hovedsak gode erfaringer fra ledebilkjøringen i området nylig, men det var noen tilfeller der sjåfører tok seg friheter med å kjøre forbi ledebilen.

– Vi vil på det sterkeste be om at det ikke skjer igjen. Dette er uforsvarlig og ulovlig kjøring som kan sette både sjåfør, passasjerer og andre medtrafikanter i fare. Respekter innsatsen ledebilsjåførene gjør for å sørge for trafikksikkerhet og trygg ferdsel for oss alle. Alle trafikanter har ansvar for å bidra til å oppfylle nullvisjonen om drepte og hardt skadde i trafikken. Dette er noe som er uendelig mye større enn den enkeltes utålmodighet der og da, understreker Andersen.

Det er Risa AS som har ansvaret for trafikkdirigering i dette arbeidet. Velde AS står og asfalteringen.

Hvorfor tunnelvedlikehold?

Arbeidet i Byfjordunnelen går rett inn i kjernen av det som er drift og vedlikehold av riks- og europavegnettet. 

– Et strengt inspeksjonsregime sørger for at vi har oversikt over tilstanden, og at vi dermed kan sette inn rett tiltak til rett tid. Drift er å holde vegen åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen. Og det er disse arbeidene eksempler på, avslutter Andersen.

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye